29ste editie 1992 - 2021

Voedingssupplementen

Deelnemer » ‘Functional Medicine’ versterkt levenskwaliteit

‘Functional Medicine’ versterkt levenskwaliteit

In ‘functional medicine’, oftewel de functionele geneeskunde, wordt bepaald hoe en waarom ziekte optreedt. Het zorgmodel in de functionele geneeskunde is een geïndividualiseerde, patiëntgerichte, op wetenschap gebaseerde aanpak die patiënten en beoefenaren in staat stelt samen te werken om de onderliggende oorzaken van ziekte aan te pakken en optimaal welzijn te bevorderen. Het vereist een gedetailleerd inzicht in de genetische, […]

Lees meer

Nieuwe interactietabel door de ESCOP beschikbaar gesteld

Het beoordelen van een mogelijke interactie tussen geneesmiddelen en voedingssupplementen is een enorme puzzel. Zo is een veelvoud aan geneesmiddelen en geneesmiddelcombinaties (polyfarmacie) mogelijk. En bovendien is er misschien wel een even zo grote diversiteit aan natuurlijke producten. Het aantal te maken combinaties tussen natuurlijke producten en geneesmiddelen is eindeloos. Daarnaast is de productvariatie per […]

Lees meer

Handleiding verantwoord CBD-gebruik

NPN, de brancheorganisatie van voedingssupplementen, heeft in samenwerking met Wageningen Universiteit een handleiding opgesteld voor verantwoord gebruik van cannabidiol (CBD)-producten. In deze handleiding staat beschreven hoe CBD-supplementen het beste gebruikt kunnen worden en waar consument en beroepsbeoefenaar alert op moeten zijn. NPN wil met de handleiding proactief veilig gebruik van voedingssupplementen met CBD stimuleren. De […]

Lees meer

Voedingssuppletie bij de ziekte van Parkinson

Af en toe willen we u attenderen op een helder opgesteld literatuuronderzoek. Farmacologen van de Italiaanse universiteit Chieti-Pescara hebben de wetenschappelijke literatuur geanalyseerd betreffende de werking van bioactieve nutriënten op de neurodegeneratieve aandoening parkinson. Het doel van de literatuurevaluatie was verzameling van wetenschappelijk bewijs voor het gebruik van specifieke biomoleculen en nutriënten in voedingssupplementen, ter […]

Lees meer

Inzicht in effect gelijktijdig gebruik medicijnen en voedingssupplementen

Het is van belang dat mensen alert zijn op mogelijke vitamine- en mineralentekorten die kunnen ontstaan door langdurig medicijngebruik. Magnesium-, vitamine B12-, kalium-, calcium- en foliumzuurtekorten komen voor. Omgekeerd kan een (kruiden)supplement de werking van een medicijn veranderen. Het gebruik van voedingssupplementen bij bepaalde medicijnen verdient meer aandacht. NPN, de branchevereniging voor voedingssupplementen heeft in […]

Lees meer