31ste editie 1992 - 2024

Disclaimer & Privacy statement

Deelnemer » Disclaimer & Privacy statement

Disclaimer

Dit is de website van de beurs Internationaal Therapeut, hetwelk evenement eigendom is van de Fa. Buro Pido gevestigd te Bemmel. Het ontwerpen en samenstellen van deze website is met uiterste zorgvuldigheid geschied.

Buro Pido aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de inhoud op alle pagina’s van de website van Internationaal Therapeut, zowel tekst, foto’s en video’s. Buro Pido is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Deze website bevat links naar websites van derden en Buro Pido is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeld- en videomateriaal op de website blijven ten alle tijde voorbehouden aan Buro Pido.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op deze rechten.

Toestemming tot publiekelijke gebruik van de getoonde content of delen daarvan kan aangevraagd worden door middel van het sturen van een e-mail naar Buro Pido.

Privacy Statement

Internationaal Therapeut wordt georganiseerd door Buro Pido, gevestigd aan de Dorpsstraat 65 6681BL in Bemmel (NL), en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.internationaaltherapeut.nl
info@buropido.nl
Postbus 116 – 6500 AC Nijmegen – tel. +31 481 450555

Persoonsgegevens die wij verwerken
Internationaal Therapeut verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens (mits opgegeven)
– Telefoonnummer (mits opgegeven)
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@buropido.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Internationaal Therapeut verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken in de mobiele app van Internationaal Therapeut

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Internationaal Therapeut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens totdat u zich afmeldt van het krijgen van een nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden
Internationaal Therapeut verstrekt geen gegevens aan derden, alleen dan als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Internationaal Therapeut gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via het sturen van een e-mail naar info@buropido.nl. Internationaal Therapeut (en haar eigenaar Buro Pido) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Internationaal Therapeut neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@buropido.nl.