29ste editie 1992 - 2021

‘Functional Medicine’ versterkt levenskwaliteit

Nieuws » ‘Functional Medicine’ versterkt levenskwaliteit

‘Functional Medicine’ versterkt levenskwaliteit

18 november 2019

In ‘functional medicine’, oftewel de functionele geneeskunde, wordt bepaald hoe en waarom ziekte optreedt. Het zorgmodel in de functionele geneeskunde is een geïndividualiseerde, patiëntgerichte, op wetenschap gebaseerde aanpak die patiënten en beoefenaren in staat stelt samen te werken om de onderliggende oorzaken van ziekte aan te pakken en optimaal welzijn te bevorderen. Het vereist een gedetailleerd inzicht in de genetische, biochemische en leefstijlfactoren van de individuele patiënt. Van die gegevens wordt gebruikgemaakt
om tot een gepersonaliseerd behandelplan te komen dat leidt tot betere resultaten voor de patiënt. Functionele geneeskunde is verwant aan de orthomoleculaire geneeskunde in de zin dat voeding en voedingssuppletie een centrale positie innemen in de behandeling.

Onlangs zijn de resultaten in kaart gebracht van de behandeling in het Center for functional medicine in Cleveland, Ohio, die berust op de principes van de functionele geneeskunde. Door middel van retrospectief dossieronderzoek werd de invloed van deze vorm van geneeskunde op kwaliteit van leven onderzocht.
In de studie werden de dossiers van volwassen patiënten (n=1595) die waren behandeld met functionele geneeskunde vergeleken met die van een controlegroep die standaardhuisartszorg (n= 5657) had ontvangen. Daarbij werd gekeken naar kwaliteit van leven (fysiek en mentaal, op een score tussen 0 tot 100) na zes maanden en na twaalf maanden.

De patiënten uit het centrum voor functionele geneeskunde vertoonden aanzienlijk grotere verbeteringen in lichamelijke gezondheid in vergelijking met de controlegroep na zes maanden van zorg. Na twaalf maanden van zorg lieten de functionele geneeskundepatiënten aanhoudende verbeteringen zien ten opzichte van zes maanden, maar dit was niet significant verschillend van verbeteringen gezien in de controlegroep. Echter, onder een deel van de patiënten, leidde functionele geneeskundezorg tot verbeteringen in fysieke gezondheid na zowel zes als twaalf maanden die significant hoger waren dan bij patiënten in de controlegroep.

De resultaten van deze studie, als eerste van deze soort, vormen een grote stap voorwaarts. Er is duidelijk aangetoond dat functionele geneeskunde een op evidence gebaseerde aanpak is van de onderliggende oorzaken van complexe, chronische ziekten, die de gezondheid in haar geheel versterkt.

Meer over de studie kunt u lezen op de website van functionele geneeskunde.


Bron:
Beidelschies M, Alejandro-Rodriguez M, Ji X, Lapin B, Hanaway P, Rothberg MB. Association of the Functional Medicine Model of Care With Patient-Reported Health-Related Quality-of-Life Outcomes. JAMA Netw Open. 2019 Oct 2;2(10):e1914017. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.14017.

Het bericht ‘Functional Medicine’ versterkt levenskwaliteit verscheen eerst op Orthofyto.