29ste editie 1992 - 2020

Wist jij dat

Deelnemer » Richtlijn oncologische homeopathische zorg ontwikkeld

Richtlijn oncologische homeopathische zorg ontwikkeld

In Frankrijk wordt homeopathie veel toegepast bij mensen met kanker. Er waren voor zorgprofessionals echter nog geen ondersteunende richtlijnen ontwikkeld hiervoor. De International Homeopathic Society of Supportive Care in Oncology (www.shisso-info.com) heeft onlangs aanbevelingen ontwikkeld voor medici die kankerpatiënten ondersteunen met homeopathie, naast en als aanvulling op de gangbare antikankerbehandeling. Het is een voorschrijfinstrument dat […]

Lees meer

Standaardboek voor Integrative Medicine van David Rakel

In onze praktijken is het altijd fijn om een standaard naslagwerk in de boekenkast te hebben staan over alle therapievormen in de natuurlijke zorg. Een dergelijk Engelstalig naslagwerk is sinds vorig jaar beschikbaar, namelijk het boekwerk ‘Integrative Medicine’ van David Rakel. Verschillende experts in zowel traditionele als integratieve geneeswijzen hebben bijgedragen aan dit werk. Het […]

Lees meer

Samenvattingen lezingen Homeopathic Research Institute Congres beschikbaar

Deze zomer hield het Homeopathic Research Institute (HRI) een tweejaarlijks congres in London. Tijdens dit congres werden de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkelingen in de homeopathie uiteengezet. Simon Cartwright sprak tijdens dit congres over het vervolg op zijn onderzoekswerk. In zijn werk bestudeert hij hoe de werking van hoge verdunde homeopathische geneesmiddelen tot stand komt. Hij gebruikt […]

Lees meer

Abstracts lezingen Europese Congres voor Integratieve Geneeskunde beschikbaar

Van 12-14 september jl. werd in Barcelona het Europese Congres voor Integratieve Geneeskunde (ECIM) gehouden. Verschillende artsen in leidinggevende posities deelden er ervaringen over de zorgorganisatie en het gebruik van integratieve geneeskunde in hun land, en over belangrijke initiatieven en ontwikkelingen. De abstracts, ofwel samenvattingen van de lezingen, over dit congres zijn open access en […]

Lees meer

Ontwikkelingen in de homeopathie

Afgelopen zomer vonden twee voor de maatschappelijke positie van de homeopathie belangrijke gebeurtenissen plaats. Allereerst heeft de Australische National Health and Medical Research Council (NHMRC) een rapport uit 2015 eindelijk openbaar gemaakt en heeft deze NHMRC-gezondheidstoezichthouder de initiële conclusies ten dele ingetrokken en bijgesteld. Op basis van het rapport volgde in 2016 namelijk wereldwijde berichtgeving […]

Lees meer