29ste editie 1992 - 2020

Homeopathie

Deelnemer » Richtlijn oncologische homeopathische zorg ontwikkeld

Richtlijn oncologische homeopathische zorg ontwikkeld

In Frankrijk wordt homeopathie veel toegepast bij mensen met kanker. Er waren voor zorgprofessionals echter nog geen ondersteunende richtlijnen ontwikkeld hiervoor. De International Homeopathic Society of Supportive Care in Oncology (www.shisso-info.com) heeft onlangs aanbevelingen ontwikkeld voor medici die kankerpatiënten ondersteunen met homeopathie, naast en als aanvulling op de gangbare antikankerbehandeling. Het is een voorschrijfinstrument dat […]

Lees meer

Samenvattingen lezingen Homeopathic Research Institute Congres beschikbaar

Deze zomer hield het Homeopathic Research Institute (HRI) een tweejaarlijks congres in London. Tijdens dit congres werden de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkelingen in de homeopathie uiteengezet. Simon Cartwright sprak tijdens dit congres over het vervolg op zijn onderzoekswerk. In zijn werk bestudeert hij hoe de werking van hoge verdunde homeopathische geneesmiddelen tot stand komt. Hij gebruikt […]

Lees meer

Ontwikkelingen in de homeopathie

Afgelopen zomer vonden twee voor de maatschappelijke positie van de homeopathie belangrijke gebeurtenissen plaats. Allereerst heeft de Australische National Health and Medical Research Council (NHMRC) een rapport uit 2015 eindelijk openbaar gemaakt en heeft deze NHMRC-gezondheidstoezichthouder de initiële conclusies ten dele ingetrokken en bijgesteld. Op basis van het rapport volgde in 2016 namelijk wereldwijde berichtgeving […]

Lees meer

Uitslag door eikenprocessierups natuurlijk behandelen

De eikenprocessierups is in Nederland dit jaar een ware plaag. Iedereen kent wel iemand met rode uitslag, tergende jeuk en bulten. Eerst denkt men nog dat het muggenbulten zijn, ook al zijn ze daar wat klein voor. Zodra de uitslag zich uitbreidt en de enorme jeuk toeslaat, beseft menigeen dat er hier iets anders gaande […]

Lees meer

Internationaal kennis in uw vakgebied opdoen?

Zin om een kennisverdieping in uw vakgebied op te doen en internationale collega’s te ontmoeten? De aankomende maanden vinden drie zeer interessante congressen in de natuurlijke en integrale gezondheidszorg plaats. U moet daarvoor wel over de grens! Als eerste congres noemen we de HRI Research Conference georganiseerd door het Homeopathy Research Institute te Londen op 14-16 juni 2019. Misschien leuk […]

Lees meer