29ste editie 1992 - 2021

Homeopathie

Deelnemer » Effectiviteit van homeopathie gemeten

Effectiviteit van homeopathie gemeten

Een aantal Duitse verzekeringsmaatschappijen biedt aanvullende verzekering voor homeopathie aan. De effectiviteit hiervan is vaak onderwerp van discussie. Om dit meetbaar te maken heeft het Berlijnse Institute for Social Medicine, Epidemiology and Health Economics een studie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat aanvullende homeopathische behandeling de kwaliteit van leven verbetert. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift […]

Lees meer

Ervaringen homeopathie bij Covid-19 gepubliceerd

Op Researchgate, het internationale platform voor onderzoekers, hebben Italiaanse artsen een eerste beschrijvende publicatie beschikbaar gesteld om hun ervaringen met de behandeling van Covid-19-patiënten met geïndividualiseerde homeopathie te delen. Het gaat om de resultaten van 50 individuele gevallen met Covid-19. Vanwege de schaarste aan testmateriaal en beperkte mogelijkheden zijn 40 van deze Covid-19-diagnoses niet met […]

Lees meer

Homeopathie-onderzoek bij PMS bevestigd gunstig effect

In recent gepubliceerd onderzoek naar een geïndividualiseerde homeopathie behandeling bij PMS, wordt het gunstige effect van homeopathie bij PMS verder bestendigd. In een polikliniek van het academisch ziekenhuis van Jerusalem werden 105 vrouwen (leeftijd 18-50 jaar) met PMS, op basis van toeval toegewezen tot een placebobehandeling van de PMS, of een behandeling op basis van […]

Lees meer

Richtlijn oncologische homeopathische zorg ontwikkeld

In Frankrijk wordt homeopathie veel toegepast bij mensen met kanker. Er waren voor zorgprofessionals echter nog geen ondersteunende richtlijnen ontwikkeld hiervoor. De International Homeopathic Society of Supportive Care in Oncology (www.shisso-info.com) heeft onlangs aanbevelingen ontwikkeld voor medici die kankerpatiënten ondersteunen met homeopathie, naast en als aanvulling op de gangbare antikankerbehandeling. Het is een voorschrijfinstrument dat […]

Lees meer

Samenvattingen lezingen Homeopathic Research Institute Congres beschikbaar

Deze zomer hield het Homeopathic Research Institute (HRI) een tweejaarlijks congres in London. Tijdens dit congres werden de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkelingen in de homeopathie uiteengezet. Simon Cartwright sprak tijdens dit congres over het vervolg op zijn onderzoekswerk. In zijn werk bestudeert hij hoe de werking van hoge verdunde homeopathische geneesmiddelen tot stand komt. Hij gebruikt […]

Lees meer