29ste editie 1992 - 2020

Homeopathie

Deelnemer » Ervaringen homeopathie bij Covid-19 gepubliceerd

Ervaringen homeopathie bij Covid-19 gepubliceerd

Op Researchgate, het internationale platform voor onderzoekers, hebben Italiaanse artsen een eerste beschrijvende publicatie beschikbaar gesteld om hun ervaringen met de behandeling van Covid-19-patiënten met geïndividualiseerde homeopathie te delen. Het gaat om de resultaten van 50 individuele gevallen met Covid-19. Vanwege de schaarste aan testmateriaal en beperkte mogelijkheden zijn 40 van deze Covid-19-diagnoses niet met […]

Lees meer

Homeopathie-onderzoek bij PMS bevestigd gunstig effect

In recent gepubliceerd onderzoek naar een geïndividualiseerde homeopathie behandeling bij PMS, wordt het gunstige effect van homeopathie bij PMS verder bestendigd. In een polikliniek van het academisch ziekenhuis van Jerusalem werden 105 vrouwen (leeftijd 18-50 jaar) met PMS, op basis van toeval toegewezen tot een placebobehandeling van de PMS, of een behandeling op basis van […]

Lees meer

Richtlijn oncologische homeopathische zorg ontwikkeld

In Frankrijk wordt homeopathie veel toegepast bij mensen met kanker. Er waren voor zorgprofessionals echter nog geen ondersteunende richtlijnen ontwikkeld hiervoor. De International Homeopathic Society of Supportive Care in Oncology (www.shisso-info.com) heeft onlangs aanbevelingen ontwikkeld voor medici die kankerpatiënten ondersteunen met homeopathie, naast en als aanvulling op de gangbare antikankerbehandeling. Het is een voorschrijfinstrument dat […]

Lees meer

Samenvattingen lezingen Homeopathic Research Institute Congres beschikbaar

Deze zomer hield het Homeopathic Research Institute (HRI) een tweejaarlijks congres in London. Tijdens dit congres werden de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkelingen in de homeopathie uiteengezet. Simon Cartwright sprak tijdens dit congres over het vervolg op zijn onderzoekswerk. In zijn werk bestudeert hij hoe de werking van hoge verdunde homeopathische geneesmiddelen tot stand komt. Hij gebruikt […]

Lees meer

Ontwikkelingen in de homeopathie

Afgelopen zomer vonden twee voor de maatschappelijke positie van de homeopathie belangrijke gebeurtenissen plaats. Allereerst heeft de Australische National Health and Medical Research Council (NHMRC) een rapport uit 2015 eindelijk openbaar gemaakt en heeft deze NHMRC-gezondheidstoezichthouder de initiële conclusies ten dele ingetrokken en bijgesteld. Op basis van het rapport volgde in 2016 namelijk wereldwijde berichtgeving […]

Lees meer