29ste editie 1992 - 2021

Richtlijn oncologische homeopathische zorg ontwikkeld

Nieuws » Richtlijn oncologische homeopathische zorg ontwikkeld

Richtlijn oncologische homeopathische zorg ontwikkeld

11 november 2019

In Frankrijk wordt homeopathie veel toegepast bij mensen met kanker. Er waren voor zorgprofessionals echter nog geen ondersteunende richtlijnen ontwikkeld hiervoor. De International Homeopathic Society of Supportive Care in Oncology (www.shisso-info.com) heeft onlangs aanbevelingen ontwikkeld voor medici die kankerpatiënten ondersteunen met homeopathie, naast en als aanvulling op de gangbare antikankerbehandeling. Het is een voorschrijfinstrument dat rekening houdt met de principes van de homeopathie waaronder het gelijksoortigheidsprincipe, individualisatie en dynamiseren of potentiëren van hoge verdunningen.

De richtlijnen werden opgesteld met behulp van de beleidsontwikkelmethode zoals die wordt toegepast door de Franse Gezondheidsraad. Zeven stuurgroepen bestudeerden verschillende aspecten waaronder chirurgie, chemotherapie, targeted therapie, bestraling, hormoontherapie en het nazorgtraject. De bevindingen van deze stuurgroepen werden gepresenteerd aan 50 apothekers, oncologen en chirurgen gespecialiseerd in homeopathische ondersteunde zorg. Na discussie werden behandelpunten aangenomen, aangepast of afgewezen. Vervolgens is een consensusdocument ontwikkeld, als leidraad voor ondersteunende homeopathisch oncologische zorg. Het document is een antwoord op de wens de behandelpraktijk in ondersteunende oncologische zorg te verbeteren.

Homeopathie kan veilig ingezet worden naast reguliere therapie omdat het geen bijwerkingen geeft en er geen interactie is met medicatie. Het is de eerste keer dat dergelijke richtlijnen voor homeopathische zorg zijn opgesteld. De stuurgroep geeft aan dat deze werkmethode voor meerdere gebieden van homeopathische zorg van betekenis zou kunnen zijn.

Meer informatie treft u op www.shisso-info.com.

Bron:
Jean-Lionel Bagot, Jean-Claude Karp, Christiane Messerschmitt, Véronique Lavallée, Ingrid Theunyssen, Jean-Philippe Wagner. Homeopathy and expert consensus recommendations – unlikely bedfellows? New research in homeopathy and expert consensus recommendations in oncological supportive care. Lezing HRI-congres London, juni 2019.

Het bericht Richtlijn oncologische homeopathische zorg ontwikkeld verscheen eerst op Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg.