28ste editie 1992 - 2019

Gezondheid

Deelnemer » Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG)

Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG)

Vrijdag 22 maart trad het Nederlandse Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) naar buiten. Het CIGZ wil werken aan een gezondheidszorg die de mens en diens gezondheid en ziekte, integraal en wetenschappelijk bestudeert en behandelt. Een gezondheidszorg die zich concentreert op een patiëntgerichte aanpak met een brede kijk op de gehele persoon. De focus […]

Lees meer

Transitiecoalitie Voedsel

De Stichting Transitiecoalitie Voedsel is een groeiende coalitie van Nederlandse koplopers in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid. De stichting is begin 2018 opgericht en werkt aan nieuwe oplossingen voor het huidige voedselsysteem dat ecologisch, sociaal en economisch steeds meer vastloopt. Voortbouwend op coalities en partijen die delen van de transitieagenda oppakken, fungeren […]

Lees meer

September Borstgezondheidsmaand

De Groene Zuster, de organisatie voor medische thermografie, heeft het initiatief genomen de maand september uit te roepen tot Borstgezondheidsmaand. Dit initiatief heeft een breed draagvlak en wordt gesteund door andere organisaties die zich bezighouden met preventieve gezondheid. Samen met een keur aan mensen en organisaties die zich met gezondheid bezighouden, worden er tijdens de […]

Lees meer

Gezondheid en wonen nabij landbouwpercelen

Zorgen over de effecten van bestrijdingsmiddelen op de gezondheid van omwonenden van landbouwpercelen, vormden de aanleiding voor verkennend onderzoek van het RIVM, de Universiteit Utrecht en het Nivel.1 Mensen die in de buurt van landbouwpercelen wonen, lijken gemiddeld iets gezonder te zijn dan personen die daar verder vandaan wonen. Wél blijkt er een relatie te […]

Lees meer

Financiële stress verhoogt kans op sterfte

Dat er een duidelijke samenhang is tussen gezondheid en financiële rust, blijkt uit een recente studie gepubliceerd door het Journal of the American Medical Association (JAMA). Onderzoekers vonden een statistisch significante relatie tussen plotseling financieel verlies en een verhoogd risico op sterfte. Ze kwamen tot deze conclusie na een grote groep Amerikaanse volwassenen (n=8714) in […]

Lees meer