29ste editie 1992 - 2021

CAM

Deelnemer » EUROCAM officieel geaccrediteerd door WHO/Europe

EUROCAM officieel geaccrediteerd door WHO/Europe

Onlangs is EUROCAM officieel geaccrediteerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De WHO heeft veel aandacht voor CAM. Zo verscheen vorig jaar nog het ‘WHO global report on traditional and complementary medicine 2019’. EUROCAM onderhoudt al jaren betrekkingen met de WHO Regional Committee for Europe, om precies te zijn: met de Traditional, Complementary and Integrative Medicine (TCI) […]

Lees meer

WHO en Cochrane over CAM bij SARS-CoV-2

De verdere verspreiding van het SARS-CoV-2-virus over de wereld leidt ertoe dat vaker traditionele geneeskunde toegepast wordt bij de behandeling van de ziekte. Naast de bekende Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM), worden nu ook in Afrika verschillende kruiden toegepast. Dit vraagt om meer onderzoek naar de toepassing van CAM bij SARS-CoV-2. Zowel de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als […]

Lees meer

Kruidengebruik tijdens de borstvoedingsperiode

De toepassing van complementaire en alternatieve therapieën (CAM) tijdens de borstvoedingsperiode neemt toe. Over het algemeen worden CAM-toepassingen door de gebruiker beschouwd als veiliger dan reguliere therapieën. Echter, met name fytotherapeuticagebruik zou risico’s met zich mee kunnen brengen. Er is weinig kwalitatief hoogwaardig onderzoek gedaan naar de inzet van kruiden tijdens de borstvoedingsperiode en gebruik […]

Lees meer

Minder antibioticagebruik door CAM: wetenschappelijk overzicht beschikbaar

Antibioticaresistentie is mondiaal een groot probleem. Er is een urgente behoefte aan behandeling van infecties zonder inzet van antibiotica. In de complementaire en alternatieve behandelwijzen is een veelvoud aan mogelijkheden beschikbaar om het gebruik van antibiotica te reduceren. Deze behandelmogelijkheden worden echter vrijwel niet toegepast in de conventionele zorg. Recent is daarom een wetenschappelijk overzichtswerk gepubliceerd, mede door het […]

Lees meer

Vernieuwde website en nieuwsbrief van EUROCAM

Graag brengen we u als professional in de natuurlijke zorg op de hoogte van de vernieuwde website van EUROCAM, de koepel van Europese en mondiale belangenorganisaties van artsen, patiënten, therapeuten en dierenartsen voor de natuurlijke en integrale zorg (cam-europe.eu). Als pleitbezorger voor complementaire en alternatieve geneeskunde zet EUROCAM zich actief in om op Europees en […]

Lees meer