28ste editie 1992 - 2019

CAM

Deelnemer » Minder antibioticagebruik door CAM: wetenschappelijk overzicht beschikbaar

Minder antibioticagebruik door CAM: wetenschappelijk overzicht beschikbaar

Antibioticaresistentie is mondiaal een groot probleem. Er is een urgente behoefte aan behandeling van infecties zonder inzet van antibiotica. In de complementaire en alternatieve behandelwijzen is een veelvoud aan mogelijkheden beschikbaar om het gebruik van antibiotica te reduceren. Deze behandelmogelijkheden worden echter vrijwel niet toegepast in de conventionele zorg. Recent is daarom een wetenschappelijk overzichtswerk gepubliceerd, mede door het […]

Lees meer

Vernieuwde website en nieuwsbrief van EUROCAM

Graag brengen we u als professional in de natuurlijke zorg op de hoogte van de vernieuwde website van EUROCAM, de koepel van Europese en mondiale belangenorganisaties van artsen, patiënten, therapeuten en dierenartsen voor de natuurlijke en integrale zorg (cam-europe.eu). Als pleitbezorger voor complementaire en alternatieve geneeskunde zet EUROCAM zich actief in om op Europees en […]

Lees meer

Onderzoek barrières voor integratie van CAM

Onlangs bestudeerden onderzoekers van de Universiteit van Bristol en Glasgow de mening van zorgprofessionals over complementaire en alternatieve geneeswijzen (CAM) en mogelijkheden voor integratie in de (Engelse) eerstelijnszorg. Het onderzoek was kwalitatief van aard, dat wil zeggen dat huisartsen en CAM-zorgprofessionals werden bevraagd over beweegredenen en achtergronden in de vorm van interviews en groepsgesprekken, om […]

Lees meer