29ste editie 1992 - 2021

Zorg is niet alleen medisch

Nieuws » Zorg is niet alleen medisch

Zorg is niet alleen medisch

13 mei 2019

Afgelopen 13 april werd de vierde nascholingsdag van de Academy for Integrative Medicine gehouden, gericht op stressmanagement, zingeving en spiritualiteit. Tijdens de dag werd het gebruik van compassie, mindfulness- en zingevingstechnieken in de medische praktijk besproken. De nascholingsdag was onderdeel van een serie nascholingen over leefstijlgeneeskunde.

Carlot Leget, hoogleraar Zorgethiek en geestelijke begeleidingswetenschappen en bijzonder hoogleraar Palliatieve zorg aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, sprak op deze dag over zingeving in de (palliatieve) zorg. De bijzondere leerstoel is opgezet omdat er nog weinig kennis is over de omvang en impact van zingevingsvraagstukken, terwijl zingeving een belangrijke component is van goede palliatieve zorg. Hij schreef mee aan de vorig jaar gepubliceerde richtlijn ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg’.

Carlo Leget benadrukte dat het creëren van innerlijke ruimte de basis is voor zingeving en spiritualiteit in de zorg. Zorg is niet alleen medisch. Het thema van zingeving en betekenis geven aan ziekte, is altijd aanwezig in iedere zorgsituatie. Maar het is niet zo gemakkelijk te hanteren. Hoe komen we terug bij dat wat er is, en waarom vinden we het zo moeilijk hiernaar terug te keren?
Een handvat hiervoor is dat de zorgprofessional er daadwerkelijk ruimte voor geeft aan de ander. Hij noemde als voorbeeld het waken in een hospice bij een zieke.
Het gaat daarbij om de rust in onszelf te bewaken. Daar is de stervende het meest bij geholpen en misschien wordt deze daar ook rustig van.

Bij ruimte geven aan de ander, hoort ruimte voor ontspanning, gesprek, uitwisseling, openheid, humor en vertrouwen.

De richtlijn zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg is hier te vinden.

Het bericht Zorg is niet alleen medisch verscheen eerst op Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg.