31ste editie 1992 - 2024

Zomerfruit? Koop zoveel mogelijk onbespoten

Nieuws » Zomerfruit? Koop zoveel mogelijk onbespoten

Zomerfruit? Koop zoveel mogelijk onbespoten

26 juni 2024

Zomerfruit is heerlijk, geniet ervan, maar koop onbespoten en was het goed. De Europese pesticidenwaakhond Pesticide Action Network (PAN) Europe zet zich in voor een verbod op schadelijke bestrijdingsmiddelen. PAN Europe adviseert zwangere vrouwen alleen biologisch en gewassen fruit te eten, in verband met pesticiden gevonden op aardbeien, frambozen, perziken en ander zomerfruit. Hoewel toxicologen hier wisselende meningen over hebben, is het verstandig – tot er meer bekend is over de gezondheidseffecten van de blootstelling aan cocktails pesticiden – zomerfruit te spoelen onder de kraan (niet onderdompelen).

In het Europese project SPRINT, gefinancierd door de Europese Commissie, wordt op grote schaal onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het milieu, dieren en mensen. In een tussentijdse publicatie van het rapport in 2022 bleek dat 170 verschillende bestrijdingsmiddelen in het milieu, dieren en mensen in Nederland werden aangetroffen.1 In het onderzoek is gekeken naar zowel de gangbare landbouw als biologische landbouw. Ook bij de biologische boeren, waar het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is verboden, zijn resten aangetroffen. De gevonden hoeveelheden zijn gemiddeld wel lager. In vergelijking met andere landen is het aandeel van residuen in het milieu en de mens bij de gangbare landbouw in Nederland aan de hoge kant.

Voor zorgprofessionals in de natuurlijke gezondheidszorg is het volgende interessant: SPRINT heeft een nieuwe factsheet gepubliceerd over het verband tussen blootstelling aan synthetische bestrijdingsmiddelen en de darmmicrobiota en het functioneren van de hersenen.2 SPRINT organiseert 28 juni een webinar voor geïnteresseerden en beleidsmakers over pesticidenblootstelling. Je kunt je hier aanmelden.

Bronvermelding:
1. Wageningen Univesity & Research (2023, 2 februari). 170 verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen in milieu, dieren en mensen in Nederland. Duurzaam-ondernemen.nl. Geraadpleegd op 14 juni 2024.
2. SPRINT. (z.d.). New summary factsheet: Linking synthetic pesticide exposure to the gut microbiota and brain functioning. Geraadpleegd op 14 juni 2024.