30ste editie 1992 - 2023

Yoga bij kanker

Nieuws » Yoga bij kanker

Yoga bij kanker

31 januari 2023

Vrouwen met borstkanker die tijdens chemo- en/of radiotherapie yoga beoefenen, hebben minder pro-inflammatoire stoffen in hun bloedserum en zijn minder vermoeid, ten opzichte van vrouwen die geen yoga tijdens hun behandeling beoefenen. Dit blijkt uit een gerandomiseerde controlestudie uitgevoerd op verschillende universiteitsklinieken in India. Een langdurige yoga-interventie verminderde de serum interleukines IL-10 en IL-1β en verbeterde de kankergerelateerde vermoeidheid tijdens radiotherapie/chemotherapie bij borstkankerpatiënten (stadium II/III).

In totaal werden 96 patiënten ingeschreven in deze studie en willekeurig verdeeld in twee verschillende groepen. Groep I kreeg alleen chemotherapie en/of radiotherapie en groep II kreeg daarbij een aanvullende yoga-interventie. Beide groepen werden gevolgd gedurende een periode van 48 weken en er werd bloed afgenomen op het moment van start van de behandeling, na 16, 32 en 48 weken. Borstkankerpatiënten in groep II vertoonden een significante verbetering (p < 0,05) in vermoeidheid van baseline tot 48 weken vergeleken met groep I. De yoga-interventie verminderde significant (p < 0,05) het niveau van pro-inflammatoir interleukine IL-1β en pleiotroop interleukine IL-10 in groep II vergeleken met groep I.

De onderzoekers concludeerden dat yoga een belangrijke aanvullende therapie kan zijn naast de behandeling van borstkanker om patiënten met kankergerelateerde vermoeidheid te helpen en hun algehele immunologische profiel te verbeteren.

Bronvermelding:
Jain, M., Mishra, A., Yadav, V., Shyam, H., Kumar, S., Mishra, S. K., & Ramakant, P. (2022). Long-term yogic intervention decreases serum interleukins IL-10 and IL-1β and improves cancer-related fatigue and functional scale during radiotherapy/chemotherapy in breast cancer patients: a randomized control study. Supportive care in cancer: official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 31(1), 6.