29ste editie 1992 - 2022

Toegevoegde waarde van acupunctuur voor verlichting van angst

Nieuws » Toegevoegde waarde van acupunctuur voor verlichting van angst

Toegevoegde waarde van acupunctuur voor verlichting van angst

21 augustus 2021

In een trial zijn de aanvullende effecten van acupunctuur om angst te verminderen onderzocht op een behandeling met SSRI’s (selectieve serotonine-heropnameremmers). In de trial werden 112 patiënten gerandomiseerd in drie groepen verdeeld: een groep kreeg alleen SSRI’s (de medicijnengroep) de tweede groep kreeg SSRI’s en ‘nep’-acupunctuur (de controlegroep) en de derde groep kreeg SSRI’s plus acupunctuur (de acupunctuurgroep).

De trial was als volgt van opzet: de drie groepen werden vier weken behandeld. Verder vulden zij aan het begin van de studie en op dag 28 de Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI) in en werd bij hen het cortisolgehalte in het serum gemeten.

105 patiënten completeerden de behandelingsperiode. De STAI-score toonde aan het einde van de studie significante verschillen tussen de drie groepen aan. Belangrijk: de veranderingen in STAI-scores waren in de acupunctuurgroep significant hoger dan in de andere twee groepen. Een verlaging van cortisolgehalte werd in alle groepen gemeten. Deze afname was – alhoewel statistisch niet-significant – in de acupunctuurgroep het grootst.

De onderzoekers concluderen uit deze trial dat het aan te raden is om een behandeling met SSRI’s aan te vullen met acupunctuur. Dit kan significant de gevoelens van angst verminderen ten opzichte van een behandeling met SSRI’s alleen.

Bronvermelding:
Ali Sabbagh Gol et al. Additive effects of acupuncture in alleviating anxiety: A double-blind, three-arm, randomized clinical trial. Complementary Therapies in Clinical Practice. Available online 4 August 2021, 101466.