29ste editie 1992 - 2021

Wetenschap

Deelnemer » Vasten en kanker

Vasten en kanker

Klinisch onderzoek naar een zogenaamd fasting mimicking diet, een dieet dat vasten nabootst, bij chemotherapie laat hoopgevende resultaten zien bij vrouwen met niet-uitgezaaide borstkanker. Met de studie wilden de onderzoekers onder leiding van oncologen uit het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Borstkanker OnderzoeksGroep (BOOG) het effect meten van een vasten nabootsend dieet op […]

Lees meer

Acupunctuur bij migraine

Migraine is een ernstige vorm van hoofdpijn die een negatief gevolg heeft op de kwaliteit van leven. Soms wordt medicatie met een profylactische werking geadviseerd, maar slechts een kleine groep maakt daar gebruik van. Manuele acupunctuur, waarbij de acupunctuurnaald bij het plaatsen tevens licht op-en-neer bewogen en rondgedraaid wordt, lijkt een goede behandeloptie te zijn […]

Lees meer

Relatief vaak een folaattekort bij jonge kinderen

Folaat en cobalamine (vitamine B12) zijn essentieel voor een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen. Vroege detectie van subklinische deficiënties is van belang en hangt samen met circulerende functionele markers als totaal plasma-homocysteïne en methylmalonzuur. Wetenschappers hebben middels een populatiestudie de folaat- en B12-status bij jonge Noorse kinderen onderzocht. Totaal werden 197 kinderen tussen de […]

Lees meer

Systematische review kruiden bij SARS-CoV-2

Kruiden hebben gedurende lange tijd een rol van betekenis gespeeld bij uitbraken van infectieziektes. Klinisch bewijs voor de werkzaamheid van kruiden als onderdeel van de behandeling van SARS heeft ertoe geleid dat ook tijdens de huidige SARS-CoV-2-uitbraak gekeken wordt naar de toepassing van planten in de behandeling van de ziekte Covid-19. Dat een gecombineerde therapie […]

Lees meer

Muziektherapie bij psychische problematiek

Muziektherapie is één van de niet-farmacologische complementaire behandelopties bij gedragsstoornissen en psychiatrische problematiek. Improviseren, muziek maken en ernaar luisteren, kan een positieve invloed hebben op emoties en stemming. Witusik en Pietras hebben door middel van systematisch literatuuronderzoek bekeken bij welke psychische problematiek muziektherapie als aanvulling op reguliere therapie zinvol kan zijn. Op basis van zes […]

Lees meer