29ste editie 1992 - 2021

Migraine

Deelnemer » Effectiviteit van homeopathie gemeten

Effectiviteit van homeopathie gemeten

Een aantal Duitse verzekeringsmaatschappijen biedt aanvullende verzekering voor homeopathie aan. De effectiviteit hiervan is vaak onderwerp van discussie. Om dit meetbaar te maken heeft het Berlijnse Institute for Social Medicine, Epidemiology and Health Economics een studie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat aanvullende homeopathische behandeling de kwaliteit van leven verbetert. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift […]

Lees meer

Kan chiropractie een rol spelen bij migraine?

Migraine veroorzaakt wereldwijd veel ongemak. Medicatie behoort tot de standaardbehandeling, maar geeft vaak bijwerkingen. Migrainepatiënten wijken dan ook regelmatig uit naar complementaire en integratieve behandelwijzen, waaronder chiropractie. Welke effecten chiropractie kan hebben op de frequentie van aanvallen, de beperkingen in het dagelijks leven en de kwaliteit van leven was nog niet eerder onderzocht. Uit een […]

Lees meer

Acupunctuur bij migraine

Migraine is een ernstige vorm van hoofdpijn die een negatief gevolg heeft op de kwaliteit van leven. Soms wordt medicatie met een profylactische werking geadviseerd, maar slechts een kleine groep maakt daar gebruik van. Manuele acupunctuur, waarbij de acupunctuurnaald bij het plaatsen tevens licht op-en-neer bewogen en rondgedraaid wordt, lijkt een goede behandeloptie te zijn […]

Lees meer

Basilicum bij migraine

Migraine is een ernstige vorm van hoofdpijn die optreedt in episodes en gepaard gaat met misselijkheid en gevoeligheid voor licht en geluid. Een migraineaanval kan veroorzaakt worden door fysiologische en psychische stressoren. Vaatverkramping en verstoringen in de afweerreactie lijken een rol te spelen. Basilicum (Ocimum basilicum L.) heeft brede antioxidante en anti-inflammatoire effecten en wordt […]

Lees meer

Alfa-liponzuur verbetert migraine

Mensen met migraine hebben in veel gevallen ook te maken met insulineresistentie. Een studie, gepubliceerd in het Journal of Medicinal Food, toont aan dat alfa-liponzuur gunstig werkt tegen migraine bij patiënten met insulineresistentie. Gedurende een half jaar gebruikten 32 patiënten dagelijks 400 mg alfa-liponzuur, in aanvulling op hun standaardbehandeling. Aan het einde van de studie […]

Lees meer