29ste editie 1992 - 2021

Leefstijl

Deelnemer » Leefstijlbehandeling voor reuma

Leefstijlbehandeling voor reuma

In Nederland is er nog te weinig aandacht voor leefstijlprogramma’s voor chronisch zieken, terwijl internationaal steeds meer duidelijk wordt dat een leefstijlaanpassing een positief effect kan hebben op de ziektelast van verschillende aandoeningen. ReumaNederland is ervan overtuigd dat een gezonde leefstijl ook helpt voor mensen met reuma en werkt daarom samen met Voeding Leeft aan […]

Lees meer

Aandacht voor gezonde leefstijl bij aanpak Covid-19

De cijfers zijn glashelder, zo bericht het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (Lifestyle4Health). Mensen met chronische aandoeningen en comorbiditeit lopen het grootste risico ernstig ziek te worden van een Covid-19-infectie en hebben beduidend meer kans hieraan te overlijden. Bij een ontregeling van de stofwisseling en het ontstaan van chronische ontsteking zijn verschillende mechanismes betrokken, waaronder ongevoeligheid […]

Lees meer

Nieuwe hoogleraar Gezondheidsbevordering LUMC

Er komt steeds meer aandacht voor ondersteuning van mensen om gezond te leven. Op 24 januari 2020 aanvaardde prof. dr. J.C. Kiefte-de Jong met een oratie officieel het ambt van hoogleraar Population Health op het LUMC. Zij heeft de opdracht kennis te ontwikkelen over gezondheidsbevorderend gedrag. Hierbij hanteert zij een breed perspectief. In haar oratie […]

Lees meer

Leefstijlgeneeskunde verdient prominente plek in geneeskundig onderzoek en beleid

Onlangs publiceerde het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (Lifestyle4Health), een initiatief van TNO en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de bundel ‘Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde’. De publicatie is een verkenning van het wetenschappelijk bewijs voor leefstijlinterventies in de behandeling van diverse ziekten, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, psychiatrie, maag-darm-leverziekten, nierziekten en dementie. Diverse experts hebben […]

Lees meer

Nieuwe hoogleraar Population Health gaat voor gerichte preventie en gezonde leefstijl

Een van de pijlers in de begeleiding van cliënten in de natuurlijke en integrale zorg is ondersteuning ten behoeve van een gezonde leefstijl. Momenteel ontstaat er ook in de reguliere zorg een breder draagvlak voor leefstijlbegeleiding. Zo werd Jessica Kiefte-de Jong op 1 januari 2019 hoogleraar Population Health bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zij zegt: ‘Veel […]

Lees meer