31ste editie 1992 - 2024

RIVM adviseert stevigere maatregelen gezondheidsbeleid Nederlandse overheid

Nieuws » RIVM adviseert stevigere maatregelen gezondheidsbeleid Nederlandse overheid

RIVM adviseert stevigere maatregelen gezondheidsbeleid Nederlandse overheid

10 februari 2024

De Nederlandse overheid wil dat er minder mensen roken, overgewicht hebben of problematisch alcohol drinken. Daarom werd in 2018 het Nationaal Preventieakkoord (NPA) gesloten. De overheid maakte hierin met ruim zeventig partijen afspraken om het percentage rokers, mensen met overgewicht en problematische drinkers te laten dalen in de periode tot 2040. Deze afspraken hebben naar verwachting onvoldoende impact, blijkt uit een modelberekening van het RIVM. De ambities voor 2040 worden bij geen van de drie thema’s (roken, overgewicht en problematisch drankgebruik) gehaald.

Het RIVM berekende of de ambities voor 2040, met de voortgang tot nu toe, worden gehaald. Er is gekeken hoe de situatie in 2040 zal zijn met én zonder de afspraken. Duidelijk is dat, om de ambities te halen, er extra en stevigere maatregelen nodig zijn. Denk aan extra prijsverhogingen op tabak, boven op de verhogingen die al zijn afgesproken. Denk aan gezonde voeding goedkoper maken en verkooppunten van ongezond voedsel beperken. Extra en stevigere maatregelen ten aanzien van de verkoop van alcohol, zoals prijsverhogingen, alcoholhoudende dranken minder beschikbaar maken en de reclame beperken kunnen bijdragen aan het behalen van deze ambitie. Ook het intensiveren van de huidige maatregelen kan bijdragen aan het verminderen van roken, overgewicht of problematisch alcoholgebruik.

Bronvermelding:
RIVM. Impact van het Nationaal Preventieakkoord voor roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Publicatiedatum 17-01-2024. Geraadpleegd op 22 januari 2024 van www.rivm.nl/impact-van-nationaal-preventieakkoord-voor-roken-overgewicht-en-problematisch