29ste editie 1992 - 2021

Ontwikkelingen in de homeopathie

Nieuws » Ontwikkelingen in de homeopathie

Ontwikkelingen in de homeopathie

30 september 2019

Afgelopen zomer vonden twee voor de maatschappelijke positie van de homeopathie belangrijke gebeurtenissen plaats.

Allereerst heeft de Australische National Health and Medical Research Council (NHMRC) een rapport uit 2015 eindelijk openbaar gemaakt en heeft deze NHMRC-gezondheidstoezichthouder de initiële conclusies ten dele ingetrokken en bijgesteld. Op basis van het rapport volgde in 2016 namelijk wereldwijde berichtgeving dat homeopathie niet zou werken. Op 26 augustus 2019 gaf de CEO van de National Health and Medical Research Council (NHMRC), prof. Anne Kelso, de volgende verduidelijking over de bevindingen van de homeopathiereview uit 2015: ‘In tegenstelling tot sommige claims werd in de review niet geconcludeerd dat homeopathie niet effectief was.’
Na een voortdurende campagne van belanghebbenden en het grote publiek, bracht NHMRC in augustus 2019 eindelijk het verzwegen conceptrapport uit 2012 uit, waarin de auteur concludeerde dat er ‘bemoedigend bewijs is voor de effectiviteit van homeopathie’ bij vijf medische aandoeningen.
Uit een uitgebreid onderzoek door de Australian Homeopathic Association (AHA) naar het gedrag van de NHMRC, in combinatie met een diepgaande wetenschappelijke analyse van de beoordeling door het Homeopathy Research Institute (HRI), kwam bewijs van ernstig procedureel en wetenschappelijk wangedrag aan het licht, waaronder het feit dat in de review alleen studies met minimaal 150 deelnemers geïncludeerd konden worden. Dat is geen gebruikelijke wetenschappelijke richtlijn. Het publiek heeft het recht te weten dat er onderzoeken zijn die aantonen dat homeopathie werkt. Meer informatie en achtergrond is te vinden op www.HRI-Research.org/Australian-Report

In de tweede plaats zijn er ontwikkelingen in Frankrijk. In juni publiceerde de Franse toezichthouder op de gezondheidszorg, de Haute Autorité de Santé, een advies om homeopathie niet meer te vergoeden. De Franse minister van gezondheidszorg gaat uitvoering geven aan dit advies: per 2021 stopt de vergoeding voor homeopathische zorg in Frankrijk. Dat is een klap voor de gezondheidszorg, omdat 72 procent van de Fransen zegt vertrouwen te hebben in de werking van homeopathie. In Frankrijk werken meer dan 4000 artsen die gebruikmaken van homeopathie en bieden 50 ziekenhuizen homeopathische zorg aan. Negatieve effecten van dit besluit blijven niet uit: op het onlangs gehouden Europese Congres voor Integrale Geneeskunde bleek homeopathieproducent Heel niet meer in de gelegenheid te zijn de jaarlijkse prijs voor het beste onderzoek in dit vakgebied te financieren.

Meer informatie en achtergrond treft u via en.rfi.fr/france/20190701-france-stop-reimburse-homeopathy-fake-medecine

Naast bovenstaande ontwikkelingen was er een belangrijk onderzoekscongres: de Homeopathic Research Institute Conference. Hier kunt u zich abonneren op een alert wanneer het volgende congres plaatsvindt.

Het bericht Ontwikkelingen in de homeopathie verscheen eerst op Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg.