29ste editie 1992 - 2021

Muziektherapie bij psychische problematiek

Nieuws » Muziektherapie bij psychische problematiek

Muziektherapie bij psychische problematiek

22 juni 2020

Muziektherapie is één van de niet-farmacologische complementaire behandelopties bij gedragsstoornissen en psychiatrische problematiek. Improviseren, muziek maken en ernaar luisteren, kan een positieve invloed hebben op emoties en stemming. Witusik en Pietras hebben door middel van systematisch literatuuronderzoek bekeken bij welke psychische problematiek muziektherapie als aanvulling op reguliere therapie zinvol kan zijn.

Op basis van zes studies concluderen de auteurs dat muziektherapie gunstige effecten heeft bij dementie. Door naar muziek te luisteren, konden deelnemers significant beter ontspannen en verbeterde het cognitief functioneren. Een meta-analyse van achttien onderzoeken bij schizofreniepatiënten liet zien dat muziektherapie negatieve symptomen verminderde en de kwaliteit van leven en het sociaal functioneren verbeterde. Verder is de therapie waardevol gebleken bij posttraumatische stressstoornissen en verschillende vormen van depressie, waaronder postnatale depressie. Dit laatste is interessant, omdat vrouwen die borstvoeding geven soms geen medicatie willen gebruiken. De auteurs sluiten af met de opmerking dat muziektherapie een ondergewaardeerde methode is om niet-farmacologische ondersteuning te bieden bij verschillende psychiatrische problemen. Wetenschappelijk onderzoek geeft overwegend aan dat het een effectieve behandeling is in combinatie met reguliere therapie zoals cognitieve gedragstherapie of medicatie.

De gehele publicatie kunt u hier lezen.

Bronvermelding:
Witusik, A., & Pietras, T. (2019). Music therapy as a complementary form of therapy for mental disorders. Pol Merkur Lekarski, 47(282), 240-243.

Het bericht Muziektherapie bij psychische problematiek verscheen eerst op Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg.