29ste editie 1992 - 2021

Multivitaminegebruik tijdens zwangerschap vermindert risico op autisme

Nieuws » Multivitaminegebruik tijdens zwangerschap vermindert risico op autisme

Multivitaminegebruik tijdens zwangerschap vermindert risico op autisme

18 maart 2019

Het gebruik van multivitaminen gedurende de eerste maand van de
zwangerschap zou het risico op een autistismespectrumstoornis (ASS) bij broers
of zussen van een kind met autisme met bijna de helft kunnen verminderen, zo
blijkt uit initieel onderzoek.

Dr. Rebecca Schmidt van de Universiteit van Californië en haar
medeonderzoekers bestudeerden in hoeverre broers en zussen van een ouder kind
met autisme ook te maken kregen met deze aandoening. Hoewel in eerder onderzoek
het gebruik van foliumzuur het risico op autisme leek te verminderen, was niet
eerder onderzoek uitgevoerd bij deze families met een verhoogd risico.

In de onderzoeksgroep van 241 jongere broers of zussen van
kinderen met autisme, bleek in de groep moeders die in de eerste maand van de
zwangerschap vitamines hadden ingenomen de prevalentie van ASS bij hun kind
14,1 procent te zijn. Onder de kinderen van moeders die geen vitamines hadden
gebruikt, was dit 32,7 procent.

De ernst van het autistische gedrag en de cognitieve vermogens van het kind bleken eveneens samen te hangen met wel of geen gebruik van vitamines in de eerste maand van de zwangerschap en dan specifiek met de hoogte van de foliumzuurinname. De vrouwen met de hoogste dosis (> 600 mcg) kregen minder vaak kinderen met ASS. Deze eerste studie is een aanwijzing dat het gebruik van multivitaminen in de eerste maand van de zwangerschap gepaard kan gaan met een lager risico op ASS. Door de observationele aard van de studie en de kleine onderzoeksgroep is vervolgonderzoek naar deze samenhang beslist noodzakelijk.


Bron:
Rebecca J. Schmidt, Ana-Maria Iosif, Elizabeth Guerrero Angel, Sally Ozonoff et al. Association of maternal prenatal vitamin use with risk for autism spectrum disorder recurrence in young siblings. JAMA Psychiatry. Published online February 27, 2019.

Het bericht Multivitaminegebruik tijdens zwangerschap vermindert risico op autisme verscheen eerst op Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg.