29ste editie 1992 - 2022

MET en Zweedse massage bij nekpijn en slaapstoornissen

Nieuws » MET en Zweedse massage bij nekpijn en slaapstoornissen

MET en Zweedse massage bij nekpijn en slaapstoornissen

1 juli 2021

Vaak wordt een spier-energie-techniek – Muscle Energy Technique (MET) – gebruikt om spanning in nekspieren te verminderen. Een studie werd onlangs opgezet met als doel om vast te stellen of een Zweedse massage de werking van MET kan versterken en bij patiënten met chronische nekpijn de slaapkwaliteit kan verbeteren.

In de prospectieve, gerandomiseerde, gecontroleerde trial werden veertig patiënten met chronische pijn in de nekwervels verdeeld in twee groepen. Beide groepen kregen tien sessies Zweedse massage; bij de studiegroep werd dit aangevuld met MET-sessies. Slaapkwaliteit werd vastgesteld aan de hand van de Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI).

De studie liet in beide groepen een significante vermindering zien wat betreft slaapstoornissen. Het verschil was dat er bij de studiegroep verbeteringen werden gemeten op álle PSQI-onderdelen, terwijl dit bij de controlegroep slechts voor vier onderdelen gold.

De onderzoekers concluderen dat bij deze groep patiënten een Zweedse massage gecombineerd met ontspannende spier-energietechnieken effectiever was dan alleen massage om slaapstoornissen te verminderen.

Bronvermelding:
Hadamus, A., et al. Can the Sleep Quality of Patients with Chronic Neck Pain be Improved by Muscle Energy Techniques Combined with Swedish Massage? Complementary Therapies in Clinical Practice, Volume 44, August 2021, 101421.