29ste editie 1992 - 2021

Meer gebruik van homeopathie bij integratieve oncologie

Nieuws » Meer gebruik van homeopathie bij integratieve oncologie

Meer gebruik van homeopathie bij integratieve oncologie

25 maart 2021

Wordt homeopathie in Straatsburg meer toegepast bij de behandeling van kanker dan een aantal jaar geleden? Deze vraag is in een Franse studie onderzocht. Een eerste studie in 2005 liet zien dat 17 procent van de mensen met kanker hiervan gebruikmaakten. Hoe is de situatie twaalf jaar later?

In de beschrijvende studie werd een vragenlijst gebruikt die identiek is aan degene die in 2005 werd gebruikt. De vragenlijst werd voorgelegd aan 633 patiënten die een behandeling ondergingen in zorgcentra voor kanker in Straatsburg. Van de 535 patiënten die uiteindelijk in de studie werden meegenomen, maakten 164 mensen gebruik van homeopathie: dat is 30,7 procent.

De respondenten noemden het verminderen van de bijwerkingen van de kankerbehandelingen het belangrijkste doel van het gebruik van homeopathie; dit gold voor 75 procent van de deelnemers. Van de gebruikers was 82,6 procent redelijk tot zeer tevreden, 15,5 procent was enigszins tevreden en 1,9 procent was helemaal niet tevreden.

De homeopathische behandeling werd in 75,6 procent van de gevallen voorgeschreven door een arts. Bijna alle respondenten gaven aan tevreden te zijn en vertelden dit ook makkelijker aan hun arts dan in 2005. De huisarts werd op de hoogte gehouden in 87 procent van de gevallen en de oncoloog in 82 procent.

Moeheid, pijn, misselijkheid, angst, verdriet en diarree verminderden bij 80 procent van de respondenten. Haaruitval, gewichtsproblemen en het verminderen van het libido verbeterden daarentegen niet of nauwelijks. Het gebruik van homeopathie bleek significant geassocieerd met het vrouwelijke geslacht; ofwel meer vrouwen dan mannen maakten gebruik van homeopathie.

De onderzoekers concluderen dat er in twaalf jaar tijd een toename van 83 procent is in het gebruik van homeopathie in deze stad (want dit was 17 procent en is nu 30,7 procent). Zij merken tot slot op dat homeopathie hiermee de meestgebruikte complementaire behandelmethode is in de integratieve oncologie in Straatsburg.

Bronvermelding:
Bagot, J.L. et al. Use of Homeopathy in Integrative Oncology in Strasbourg, France: Multi-center Cross-Sectional Descriptive Study of Patients Undergoing Cancer Treatment. Homeopathie, 2021 mar 4.