31ste editie 1992 - 2024

Kunstzinnige therapie bij alcoholmisbruik

Nieuws » Kunstzinnige therapie bij alcoholmisbruik

Kunstzinnige therapie bij alcoholmisbruik

16 mei 2023

Kunstzinnige therapie (art therapy, AT) wordt al sinds de jaren 1950 gebruikt voor de behandeling van verslaving. AT stelt patiënten in staat hun innerlijke wereld te uiten door middel van creatieve en diverse kunstactiviteiten. De therapie kan een positieve verandering op emotioneel, fysiek, spiritueel en sociaal vlak bewerkstelligen.

AT gecombineerd met andere therapeutische ondersteuning waaronder verslavingdetoxificatie, individuele therapie, groepstherapie en familiecounseling, kan het genezingsproces bij alcoholmisbruik versnellen. Er is echter nog niet veel onderzoek naar AT bij alcoholmisbruik uitgevoerd.

Onderzoekers bestudeerden daarom het effect van kunstzinnige therapie op emotionele en fysieke veranderingen bij patiënten met een alcoholverslaving. Deelnemers werden willekeurig verdeeld in twee groepen (n = 35), waarbij de experimentele groep kunstzinnige therapie onderging met wekelijkse groepstherapiesessies van 60 minuten gedurende 10 weken. Onderzoekers constateerden een verhoogd aantal NK-cellen in de experimentele groep na het programma. Bovendien vertoonde de experimentele groep, vergeleken met de controlegroep, significante veranderingen in eiwitten betrokken bij stress. Verder vertoonde de experimentele groep een afname van depressie, angst, impulsiviteit en alcoholafhankelijkheid.

Uit dit onderzoek blijkt dat kunstzinnige therapie kan worden ingezet bij alcoholmisbruik.

Bronvermelding:
Kang, S.J., et al. (2023). A pilot randomized clinical trial of biomedical link with mental health in art therapy intervention programs for alcohol use disorder: Changes in NK cells, addiction biomarkers, electroencephalography, and MMPI-2 profiles. PloS one, 18(5), e0284344.