30ste editie 1992 - 2023

Kunnen probiotica, visolie en glutamine helpen bij psychologische stress?

Nieuws » Kunnen probiotica, visolie en glutamine helpen bij psychologische stress?

Kunnen probiotica, visolie en glutamine helpen bij psychologische stress?

17 mei 2023

Van probiotica, visolie en glutamine is bekend dat ze ingezet kunnen worden om de darm- en hersengezondheid te bevorderen. In de studie van Grace et al. is onderzocht in hoeverre deze middelen ook kunnen helpen bij het verminderen van psychologische stress.

Voor het onderzoek werden gegevens verzameld van zeven patiënten die behandeld werden in natuurgeneeskundige praktijken in Australië. De patiënten waren tussen de 18 en 65 jaar oud, ervoeren darmklachten en hadden een Kessler-10 score tussen 16-30 (een meetinstrument om de mate van psychologische stress vast te stellen). Participanten ontvingen suppletie, bestaande uit probiotica (waaronder Lactobacillus rhamnosus), glutaminepoeder en visolie, of placebo’s. De primaire meting was de mate van psychologische stress. Daarnaast werd gekeken naar het verminderen van darmklachten.

Uit het onderzoek bleek in eerste instantie een algemene trend richting lagere scores op de Kessler-10 schaal. Uiteindelijk bleek deze afname echter niet significant. Wel was er een significante vermindering in de symptomen volgens de Gastrointestinal Rating Scale. De onderzoekers concluderen uit hun onderzoek dat deze suppletie de psychologische stress niet verminderde, maar wel de darmklachten gunstig beïnvloedde.

Bronvermelding:
Grace, S. et al.. A Novel Nutrient Intervention of Probiotics, Glutamine, and Fish Oil in Psychological Distress: A Concurrent Multiple Baseline Design. Journal of Integrative and Complementary Medicine, 28 april 2023.