29ste editie 1992 - 2021

Kan acupunctuur bijdragen aan gedragsverandering?

Nieuws » Kan acupunctuur bijdragen aan gedragsverandering?

Kan acupunctuur bijdragen aan gedragsverandering?

11 mei 2021

Een ongezond voedingspatroon, te weinig beweging, roken, alcohol… Het zijn allemaal bekende gedragsfactoren die kunnen bijdragen aan een slechte gezondheid. De wetenschap van gedragsverandering is snel aan het groeien om gezonder leven te stimuleren. Het gaat hierbij grotendeels om reguliere therapieën. In een recente review hebben wetenschappers studies beoordeeld waarbij Chinese acupunctuur wordt ingezet om gedragsverandering te bewerkstelligen.

Voor de review gebruikten de onderzoekers de critical interpretive synthesis method (CIS) om artikelen te verzamelen in acht databases. Artikelen die in aanmerking kwamen, werden geselecteerd met een Population, Intervention, Comparison, Outcome-framework. Uit de review blijkt dat gedragsverandering een belangrijk onderdeel is van een acupunctuurbehandeling. Er bleek in de meegenomen studies meer aandacht voor veranderingen in het voedings- en beweegpatroon te zijn dan voor stoppen met roken of alcoholgebruik. Ook ondersteunen acupuncturisten eerder veranderingen op lange termijn, dan acute problematiek.

Naar aanleiding van de review hebben de onderzoekers een aantal sleutelelementen in kaart gebracht die acupunctuur succesvol maken in de begeleiding van gedragsverandering: het gaat om geïndividualiseerd advies gebaseerd op symptomen, er worden holistische/biopsychosociale verklaringen en uitleg aan de patiënt gegeven en gelijktijdig vindt behandeling van gedragsbeperkende symptomen plaats. Tot slot wordt als positieve factor genoemd dat patiënten zich betrokken voelen bij de interventie.

Conclusie: de review toont aan dat het stimuleren van gedragsverandering een belangrijk onderdeel van de traditionele acupunctuurpraktijk is, vooral voor veranderingen op lange termijn op gebied van voedings- en beweegpatroon. De wetenschappers plaatsen er wel de kanttekening bij dat er meer betrouwbaar bewijs nodig is om de effectiviteit vast te stellen.

Bronvermelding:
Pinto, J.W. et al. Lifestyle and Health Behavior Change in Traditional Acupuncture Practice: A Systematic Critical Interpretive Synthesis. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2021, Vol. 27, No. 3