29ste editie 1992 - 2022

Intensieve meditatieretraite en vegan dieet verbeteren bloedvetwaarden

Nieuws » Intensieve meditatieretraite en vegan dieet verbeteren bloedvetwaarden

Intensieve meditatieretraite en vegan dieet verbeteren bloedvetwaarden

8 juni 2022

Een Samyama-retraite betreft een intensief achtdaags programma met meditatie en yoga, dat wordt voorafgegaan door een 60-daagse voorbereiding met ondermeer een veganistisch eetpatroon. Uit een eerdere observationele studie bleek al dat deelname veel voor de gezondheid kan betekenen, zowel op fysiek als mentaal vlak.1 Zo bleek dat bij deelnemers systemische ontstekingen verminderden en de HbA1C- en lipideprofielen in het bloed verbeterden. Ook ervoeren ze mentaal minder onrust.

Deze observationele studie is nu aangevuld met een mechanistische studie om de impact op de bloedvetten meer in detail te onderzoeken.2 In dit onderzoek werd bij 64 deelnemers voor en na de retraite bloed afgenomen. Voor een analyse van de bloedvetten werden hoge-resolutie massaspectrometrie en tandemmassaspectrometrie gebruikt.

Uit de bloedafname bleek dat de acylglycines (acetyl, propionyl, butyraat en valeryl) na acht dagen waren verhoogd. De onderzoekers gaven aan dat dit gunstig is, omdat deze vetzuren geassocieerd zijn met ontstekingsremming, analgesie en vaatontspanning. Andere bloedvetwaarden waren juist gedaald, waaronder cholesterol en triglyceriden. Deze zijn geassocieerd met een verhoogd risico op atherosclerose. De onderzoekers concluderen uit deze resultaten dat deelname aan de retraite kan bijdragen aan een verbetering van de gezondheid van de deelnemers.

Bronvermelding:
1. Sadhasivam S. et al. Isha Yoga Practices and Participation in Samyama Program are Associated with Reduced HbA1C and Systemic Inflammation, Improved Lipid Profile, and Short-Term and Sustained Improvement in Mental Health: A Prospective Observational Study of Meditators. Front Psychol. 2021; 12: 659667. Published online 2021 May 19.
2. Ramana V. Vishnubhotla. Advanced Meditation and Vegan Diet Increased Acylglycines and Reduced Lipids Associated with Improved Health: A Prospective Longitudinal Study. Journal of Integrative and Complementary MedicineAhead of Print, Published Online, 9 May 2022.