30ste editie 1992 - 2023

Het effect van Emotional Freedom Technique en muziek bij zwangere vrouwen

Nieuws » Het effect van Emotional Freedom Technique en muziek bij zwangere vrouwen

Het effect van Emotional Freedom Technique en muziek bij zwangere vrouwen

23 augustus 2023

Het verlies van een kind is een van de meest ingrijpende soorten verlies waarmee een mens te maken kan krijgen, ook als het tijdens de zwangerschap of rond de bevalling gebeurt. Vrouwen die prenataal verlies meemaken, kunnen te maken krijgen met ernstige psychologische problemen zoals depressie, angst en posttraumatische stressstoornis. Na het verlies kunnen veel vrouwen nog lange tijd symptomen ervaren zoals vermijding, wanhoop en schuldgevoel. Hoge cortisolniveaus werden al vastgesteld bij vrouwen die tijdens hun nieuwe zwangerschap veel angst ervaarden. Dit is ongunstig voor het welzijn van de aanstaande moeder en het ongeboren kind.

Uit recent gepubliceerd onderzoek blijkt dat EFT (Emotional Freedom Technique) en muziektherapie zwangere vrouwen die in het verleden te maken hebben gehad met prenataal verlies kunnen helpen met het dragen van het eerdere doorgemaakte trauma en de nieuwe zwangerschap.

Het onderzoek werd uitgevoerd in een gerandomiseerde gecontroleerde trial in een stadsziekenhuis in het oosten van Turkije met 159 zwangere vrouwen. Zij werden verdeeld in een EFT-groep (n = 53), in een muziekgroep (n = 53) en in een controlegroep (n = 53). De onderzoeksgegevens werden verzameld door middel van de Subjective Units of Disturbance Scale (SUDS), de Subjective Units of Experience Scale (SUE), de Post Traumatic Growth Inventory (PTGI) en de WHO-5 Well-Being Index, en er werden speekselmonsters genomen voor cortisolbepaling. EFT werd twee keer om de week toegepast op de vrouwen. De vrouwen in de muziekgroep luisterden twee keer om de week naar muziek. Gedurende de week na de eerste interventie gingen de vrouwen thuis door met de interventies.

Het bleek dat EFT en muziek toegepast op de vrouwen die een prenataal verlies hadden ervaren, de angst verminderden, zorgden voor psychologische groei, het welzijn verbeterden en de speekselcortisolspiegel verlaagden.

Bronvermelding:
Okyay, E. K., & Uçar, T. (2023). The effect of emotional freedom technique and music applied to pregnant women who experienced prenatal loss on psychological growth, well-being, and cortisol level: A randomized controlled trial. Archives of Psychiatric Nursing, 45, 101–112.