30ste editie 1992 - 2023

Het effect van aromatherapie op angst en pijn tijdens de bevalling

Nieuws » Het effect van aromatherapie op angst en pijn tijdens de bevalling

Het effect van aromatherapie op angst en pijn tijdens de bevalling

27 augustus 2023

Tot op heden is er beperkt onderzoek gedaan naar de effecten van het inhaleren van citroenolie en ylangylangolie op pijn en angst tijdens de bevalling. Een actuele gerandomiseerde gecontroleerde trial heeft als doel om in deze leemte te voorzien.

De studie werd uitgevoerd met 45 vrouwen die voor het eerst bevielen. Zij werden willekeurig verdeeld in drie groepen: een citroenoliegroep (n = 15), een ylangylangoliegroep (n = 15) en een controlegroep (n = 15). Vóór de aromatherapie werden metingen uitgevoerd met behulp van de Visual Analog Scale (VAS) en de state anxiety inventory. Vervolgens werden metingen gedaan bij 5-7 cm ontsluiting en bij 8-10 cm ontsluiting (bij de laatste meting werd alleen de VAS gebruikt).

Uit de metingen bleek dat de pijnscores in de interventiegroepen significant lager waren dan in de controlegroep (citroenolie 6.90, ylangylangolie 7.30, controlegroep 9.20). Er werd echter geen significant verschil in angst gemeten tussen de interventiegroepen en de controlegroep.

Op basis van deze trial concluderen de onderzoekers dat aromatherapie met deze essentiële oliën de ervaren pijn tijdens de bevalling kan verminderen, maar geen invloed heeft op angstgevoelens.

Bronvermelding:
Sirkeci, I. et al. (2023). The effect of ylang oil and lemon oil inhalation on labor pain and anxiety pregnant women: A randomized controlled trial. Complementary Therapies in Clinical Practice, Volume 52, 101748.