29ste editie 1992 - 2022

Hebben kinderen met ADHD baat bij omgang met paarden?

Nieuws » Hebben kinderen met ADHD baat bij omgang met paarden?

Hebben kinderen met ADHD baat bij omgang met paarden?

22 augustus 2021

In een systematische review is onderzocht in hoeverre paarden kinderen met ADHD kunnen helpen om de lichamelijke en mentale symptomen van ADHD te verzachten. De review evalueerde onderzoeken met verschillende therapieën en activiteiten met paarden die zijn ingezet bij kinderen met ADHD van 6 tot 18 jaar.

Uit elektronische databases werden twaalf artikelen geselecteerd, waarvan acht niet-gecontroleerde prospectieve studies en vier gerandomiseerde en gecontroleerde trials. Verder werden nog twaalf kwalitatieve studies geïncludeerd. Hiervan waren vijf studies van hoge kwaliteit. Uit de review bleek dat er wetenschappelijk bewijs werd gevonden voor de effectiviteit van verschillende vormen van inzet van paarden.

Het contact met paarden had op allerlei manieren positieve resultaten. Lichamelijk werden er verbeteringen gezien in het functioneren van het neuro-musculoskeletale stelsel en het cardiovasculaire systeem. Ook op mentaal vlak werden gunstige resultaten gezien. De kwaliteit van leven verbeterde bij alle soorten activiteiten en therapieën met paarden. Alleen voor therapeutisch paardrijden werd op het vlak van gedrag minder bewijs gevonden.

De onderzoekers trekken de conclusie dat er voorzichtig bewijs is dat activiteiten en therapieën met paarden gunstig kunnen zijn voor de fysieke conditie van kinderen met ADHD. Tot slot geven zij aan dat er meer gecontroleerde studies nodig zijn met grotere groepen kinderen om de specifieke effecten van de diverse activiteiten met paarden op ADHD nauwkeuriger te meten.

Bronvermelding:
Helmer, A. et al. Equine-Assisted Services for Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review. The Journal of Alternative and Complementary Medicine Vol. 27, No. 6 Review Article, Published Online:16 Jun 2021