29ste editie 1992 - 2022

Fytotherapeutica beschermen mogelijk tegen hart- en vaatproblemen bij Covid-19

Nieuws » Fytotherapeutica beschermen mogelijk tegen hart- en vaatproblemen bij Covid-19

Fytotherapeutica beschermen mogelijk tegen hart- en vaatproblemen bij Covid-19

26 juni 2021

Covid-19 kan gepaard gaan met ernstige hart- en vaatproblemen doordat het spike-eiwit het renine-angiotensine-systeem (RAS) kan verstoren via beïnvloeding van de ACE2-receptor. Fytotherapeutica zouden mogelijk kunnen beschermen tegen deze hart- en vaatproblemen via verschillende mechanismen.

Het RAS-systeem is een gecompliceerd mechanisme dat onder andere de bloeddruk reguleert. Verschillende receptoren en stoffen spelen hierbij een rol. Fytotherapeutica kunnen op een aantal plekken in dit systeem hart- en vaatproblemen voorkomen, namelijk door beïnvloeding van de angiotensine 2 type 1-receptor (AT1-receptor), het remmen van de activiteit van angiotensine-converterend enzym en het nabootsen van de adenosine-activiteit (onder andere verbetering van de hartfunctie). Verder zijn er planten met een brede werking op het RAS-systeem. Wetenschappers hebben op basis van de beschikbare literatuur een selectie gemaakt van planten die hiervoor mogelijk gebruikt kunnen worden.

Planten met een brede werking op het RAS-systeem zijn onder andere ginseng, Ocimum sanctumVitis viniferaMoringa oleifera en Camellia sinensis. Proanthocyanidinen en resveratrol lijken invloed te kunnen hebben op de AT1-receptor. Stoffen in soja en groene thee kunnen direct ACE2 remmen en Chinese yam kan de adenosine-activiteit nabootsen. De wetenschappers geven aan dat deze fytotherapeutica getest zouden moeten worden in klinische studies, omdat complicaties van Covid-19 in de regel veroorzaakt worden door cardiovasculaire problematiek. Fytotherapeutica zijn relatief goedkoop en hebben bewezen gunstige effecten bij hart- en vaatproblemen.

De volledige Engelstalige publicatie, met daarin uitleg over het RAS-systeem en een beschrijving van de mogelijke werking van fytotherapeutica op dit systeem, kunt u hier teruglezen.

Bronvermelding:
Pour, PM., Farzaei, MH., Dehkordi, ES., etal (2021). Therapeutic targets of natural products for the management of cardiovascular symptoms of coronavirus disease 2019. Phytotherapy Research.