30ste editie 1992 - 2023

Fascial release-technieken na een kijkoperatie

Nieuws » Fascial release-technieken na een kijkoperatie

Fascial release-technieken na een kijkoperatie

7 mei 2022

Onlangs is onderzocht in hoeverre fascial release-technieken (FRT) invloed hebben op pijn, bewegelijkheid, functionele beperkingen en angst om te bewegen. Daarvoor werd het effect van FRT onderzocht bij patiënten die een kijkoperatie hadden ondergaan aan de rotator cuff, een groep spieren en pezen rond het schoudergewricht.

Aan de studie deden dertig mensen mee bij wie een scheur in de rotator cuff was gehecht. Zij werden gerandomiseerd verdeeld in twee groepen. De controlegroep ontving reguliere fysiotherapie, samen met een hot pack, interferentietherapie en een bewegingsprogramma. De onderzoeksgroep onderging dezelfde therapieën, met daaraan toegevoegd twee weken lang twee keer per week FRT. Voor en na de behandeling werden bij de deelnemers pijnintensiteit, bewegelijkheid, functionele beperkingen en angst voor beweging gemeten.

Beide groepen vertoonden vooruitgang wat betreft pijn en bewegelijkheid. De verbeteringen waren in de onderzoeksgroep groter dan in de controlegroep. De angst om te bewegen nam significant af in de onderzoeksgroep. De onderzoekers concluderen dat FRT effectief is tegen pijn en helpt om de bewegelijkheid te verbeteren en functionele beperkingen te verminderen bij mensen met een kijkoperatie aan de rotator cuff. Zij raden aan om FRT zo vroeg mogelijk in revalidatieprogramma’s in te zetten.

Bronvermelding:
Coban, T. et al. The investigation of acute effects of fascial release technique in patients with arthroscopic rotator cuff repair: A randomized controlled trial. Complementary Therapies in Clinical Practice, 21 march 2022, 101573.