29ste editie 1992 - 2022

Effect van manuele therapie op chronische nekpijn

Nieuws » Effect van manuele therapie op chronische nekpijn

Effect van manuele therapie op chronische nekpijn

5 juli 2022

In een systematische review is onderzocht in hoeverre manuele therapie kan helpen om chronische nekpijn te verminderen. Voor de meta-analyse werd in vijf Engelse databases (PubMed, Embase, Cochrane Library, Web of Science en U.S. Clinical Trial Registry) naar trials gezocht. Sleutelwoorden bij het zoeken waren: nekpijn, behandeling van zachte weefsels, massage en myofascial release.

Voor de systematische review werden twaalf gerandomiseerde gecontroleerde trials geselecteerd met in totaal 566 patiënten tussen de 18 en 85 jaar oud. De meeste studies waren gemiddeld van kwaliteit. De effectiviteit van de manuele therapie werd gemeten aan de hand van een verbetering van de pijnsymptomen. Er was mogelijk wel sprake van bias.

De meta-analyse toonde aan dat manuele therapie bij patiënten een significant effect had op vermindering van de chronische nekpijn. Al kan het vaststellen van het effect van de behandelingen door de verschillende manieren van meten zijn beïnvloed, zo geven de onderzoekers aan. Zij vinden verder dat er meer klinische studies nodig zijn om de specifieke effecten van de behandeling beter vast te kunnen stellen.

Bronvermelding:
Wang, S-Q. et al. Effect of manual soft tissue therapy on the pain in patients with chronic neck pain: A systematic review and meta-analysis. Complementary Therapies in Clinical Practice. Available online 12 June 2022, 101619.