29ste editie 1992 - 2022

De invloed van acupunctuur op obesitas en diabetes type 2

Nieuws » De invloed van acupunctuur op obesitas en diabetes type 2

De invloed van acupunctuur op obesitas en diabetes type 2

1 september 2022

De meeste patiënten met diabetes type 2 (DM2) kampen ook met overgewicht of obesitas. Conventionele therapieën kunnen het nadeel hebben dat er vaak bijwerkingen optreden. Uit de klinische praktijk blijkt dat acupunctuur gunstig is om obesitas gecombineerd met DM2 te behandelen. Dat is echter nog niet met wetenschappelijk bewijs onderbouwd. In een systematische review wordt een eerste stap gezet om in deze leemte te voorzien.

De onderzoekers zochten in acht databases naar gerandomiseerde gecontroleerde trials en selecteerden er dertien met in totaal 993 patiënten. Uit de meta-analyse bleek dat acupunctuur gunstige resultaten liet zien op een aantal klinische symptomen bij patiënten met obesitas en DM2, namelijk op het gebied van body mass index (BMI), nuchter plasmaglucose, hemoglobine A1c, triglyceriden, taille-omvang en vetpercentage.

De onderzoekers concluderen uit deze resultaten dat acupunctuur gunstig kan zijn om obesitas in combinatie met DM2 te behandelen. Met de kanttekening dat de geselecteerde onderzoeken van lage kwaliteit waren, vinden ze dat grootschaliger onderzoek van hogere kwaliteit noodzakelijk is om de uitkomsten van deze meta-analyse te bevestigen.

Bronvermelding:
Wang, Y. et al. Acupuncture in treating obesity combined with type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Complementary Therapies in Clinical Practice, volume 49, november 2022, 101658.