29ste editie 1992 - 2022

De gunstige invloed van qi gong op MS

Nieuws » De gunstige invloed van qi gong op MS

De gunstige invloed van qi gong op MS

23 augustus 2021

Qi gong is een traditionele Chinese lichaam-geestbewegingsleer. Van qi gong is aangetoond dat het bij diverse neurologische aandoeningen helpt om het evenwicht en de looptred te verbeteren. Tot nu toe was nog niet onderzocht in hoeverre qi gong ook gunstig is voor mensen met MS. In een recente studie is onderzocht of het volgen van qi-gongsessies haalbaar is voor mensen met MS. En zo ja, of het invloed heeft op evenwicht, looptred en kwaliteit van leven.

Twintig volwassenen met MS werden gerandomiseerd ingedeeld in qi-gongklassen of op een wachtlijst gezet. De laatste groep diende als controlegroep. Gedurende de studie werd onder meer gemeten in hoeverre men in staat was om mee te doen en de sessies te blijven volgen. Verder werden lichamelijke testen afgenomen rond mobiliteit, looptred en evenwicht. Ook werd de participanten gevraagd om informatie te geven over ervaringen op vlak van mobiliteit, depressie, angst, moeheid en kwaliteit van leven.

Van de tien deelnemers lukte het er zes om tien weken mee te doen. Zij namen gemiddeld genomen aan zeven van de tien sessies deel en rapporteerden allemaal verbetering op het vlak van mentale gezondheid en kwaliteit van leven. Daarnaast gaven zij aan zich minder moe en depressief te voelen. Verschillende deelnemers meldden bovendien spontaan dat zij zich energieker en flexibeler voelden en dat hun slaap en mobiliteit verbeterden.

Qi gong kan een haalbare en gunstige manier van beweging zijn voor mensen met MS, concluderen de onderzoekers. Toekomstige studies zouden meer pragmatische trials kunnen zijn met ook eenvoudiger vormen van qi gong en nauwkeurige criteria voor deelname, zo opperen zij tot slot.

Bronvermelding:
Buttoplh, L. et al. Community qigong for People with Multiple Sclerosis: A Pragmatic Feasibility Study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine Vol. 27, No. 6, Published Online: 16 Jun 2021.