29ste editie 1992 - 2021

Chinese medicijnen welkome aanvulling bij chemotherapie na borstkanker

Nieuws » Chinese medicijnen welkome aanvulling bij chemotherapie na borstkanker

Chinese medicijnen welkome aanvulling bij chemotherapie na borstkanker

15 april 2021

Kunnen Chinese medicijnen de werking van een chemotherapie verbeteren en ongewenste bijwerkingen van de toegepaste cytostatica verminderen bij vrouwen met borstkanker? Deze vraag is onderzocht in een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT). Aan het onderzoek deden vrouwen mee die tussen januari 2015 en januari 2019 een borstamputatie ondergingen vanwege HER2-positieve borstkanker. De deelnemende vrouwen kregen willekeurig een chemotherapie-behandeling waaraan Chinese medicijnen werden toegevoegd – de experimentele groep – of alleen chemotherapie; dit was de controlegroep.

In de studie werd gebruikgemaakt van de globale longitudinale strain (GLS), een echocardiografische maat om deformatie van de hartspier te bepalen. GLS is een sensitieve parameter om hartfalen vroegtijdig te detecteren. Hartfalen veroorzaakt door de cardiotoxiteit van de cytostatica, is een belangrijke doodsoorzaak bij patiënten die behandeld zijn met chemotherapie. De uitkomsten van de studie kunnen als volgt worden samengevat. De linker ventriculaire GLS was beter in de experimentele groep dan in de controlegroep. De leverwaardes bleken na de chemotherapie beter bij de experimentele groep dan bij de controlegroep. Bovendien gaven de vrouwen in de experimentele groep aan dat zij minder pijn, diarree en haarverlies hadden dan de controlegroep. Tot slot was de vermindering van de witte bloedcellen bij de controlegroep significant hoger dan bij de experimentele groep.

De onderzoekers concluderen dat het toevoegen van traditionele Chinese medicijnen niet alleen de werking van chemotherapie bij vrouwen met borstkanker kan verbeteren, maar ook de serieuze bijwerkingen van een chemokuur kan verminderen. Zij bevelen grotere RCT’s aan om deze positieve bevindingen te bevestigen.

Bronvermelding:
Xu, M. et al. Adjuvant Concomitant Treatment with Traditional Chinese Medicines in Patients Receiving Chemotherapy for HER2-Positive Breast Cancer: A Pilot Randomized Controlled Trial. Complementary Therapies in Clinical Practice, volume 43, may 2021, 101373