29ste editie 1992 - 2021

Butyraat van invloed op de ontwikkeling van astma

Nieuws » Butyraat van invloed op de ontwikkeling van astma

Butyraat van invloed op de ontwikkeling van astma

1 juli 2019

Dat de darmen en het darmmicrobioom een rol spelen bij het ontstaan van allergieën was al langer bekend. Tot nu toe was echter de precieze rol die het darmmicrobioom hierin speelt nog onduidelijk. Een analyse van het microbioom van 85 kinderen mét en zonder allergie heeft enige opheldering gegeven.

In totaal werden 85 kinderen geanalyseerd, waarvan 27 met allergische rhinitis, 34 met astma en een controlegroep van 24 gezonde kinderen. Analyse van de ontlasting wees uit dat het aminozuurmetabolisme negatief gecorreleerd is aan Firmicutes-bacteriën. De darmen van kinderen met rhinitis en astma bevatten minder van deze bacteriën. Bovendien was de hoeveelheid butyraat en butyraatmetabolieten significant verlaagd bij deze kinderen. Bij kinderen met astma werd dit veroorzaakt daar een afname van de soorten Faecalibacterium en Roseburia spp. en een toename in Clostridium en Escherichia spp. Deze veranderingen in de samenstelling van het darmmicrobioom bij kinderen met astma verhoogde tevens de kans op de aanwezigheid van een huisstofmijtallergie. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of een correctie van deze specifieke onbalans in het darmmicrobioom leidt tot een afname van allergische klachten en astma.


Bron:
Chiu, C. Y., Cheng, M. L., Chiang, M. H., Kuo, Y. L., Tsai, M. H., Chiu, C. C., & Lin, G. Gut microbial‐derived butyrate is inversely associated with IgE responses to allergens in childhood asthma. Pediatric Allergy and Immunology.

Het bericht Butyraat van invloed op de ontwikkeling van astma verscheen eerst op Orthofyto.