30ste editie 1992 - 2023

Reiki Vereniging CirkelReiki Vereniging Cirkel - Stand 415

Collectief in Reiki Kracht En Liefde 

Reiki-Master Vereniging Cirkel (Collectief In Reiki Kracht En Liefde) is opgericht in december 1994. Inmiddels telt de vereniging ruim 500 leden en dit aantal is nog steeds groeiende. De leden zijn Reiki Masters en leden die in opleiding zijn voor Reiki Master. Alle leden hebben een Reiki opleiding gevolgd, die ten grondslag ligt aan de oorspronkelijke methode van het Usui System of Natural Healing.

Reiki Vereniging Cirkel is een moderne vereniging en communiceert op verschillende manieren met haar leden:
Ledenblad ‘Reflectie’ – Reflectie is het digitaal ledenblad van Reiki Vereniging Cirkel dat twee keer per jaar verschijnt. Diverse onderwerpen komen aan bod van zowel het bestuur als van de leden. Elk lid kan zijn/haar bijdrage zenden aan de redactie van het blad.
Facebookpagina – Reiki Vereniging Cirkel heeft een eigen Facebook pagina. Op deze pagina vind je nieuws en berichten over Reiki, de vereniging, reacties van leden en andere belangstellenden. De beheerders zorgen voor regelmatige verversing en monitoren de reacties en geplaatste berichten.
Nieuwsbrief – Vereniging Cirkel heeft voor haar leden een nieuwsbrief voor actueel nieuws. Deze nieuwsbrief wordt regelmatig per e-mail aan de leden toegezonden. Hierdoor kunnen mededelingen, evenementen en overig nieuws snel worden gecommuniceerd.
Website – De website wordt gebruikt voor de communicatie naar “buiten”, maar heeft ook veel waarde voor de leden. Er kan heel makkelijk contact worden gelegd met bijvoorbeeld het bestuur. Voor de leden wordt momenteel gewerkt aan een “besloten” deel, waar diverse interne aangelegenheden worden gepubliceerd. Verder vind je op de website o.a. het inschrijfformulier, de agenda en de webshop voor leden.

Reiki Vereniging Cirkel is een belangenvereniging voor Nederlandse Reiki-masters
Voordelen voor leden:
✓ Leden profielpagina
✓ Onderlinge communicatie
✓ Vindbaar als Reiki leraar/opleider
✓ Toegang meer informatie
✓ Producten bestellen
✓ Vergaderingen
✓ Meetings