30ste editie 1992 - 2023

Ortho LineaOrtho Linea - Stand 202

Orthomoleculaire geneeskunde heeft de toekomst

Ortho Linea is een onafhankelijk opleidingsinstituut voor orthomoleculaire geneeskunde en natuurgeneeskunde met diverse accreditaties voor verdere professionalisering van het beroep tot vakbekwaam orthomoleculair therapeut.

De eisen aan therapeuten worden steeds meer aangescherpt. Een basisopleiding is niet meer voldoende om als therapeut bij een beroepsvereniging geregistreerd te worden.
Ortho Linea: specifiek voor bestaande orthomoleculair therapeuten en artsen, maar ook diegenen die vanuit een andere discipline scholing willen volgen. Én voor mensen die opgeleid willen worden met alleen basale kennis of tot een volwaardig professioneel therapeut.

Ortho Linea heeft een SNRO erkenning en je kunt een vierjarige orthomoleculaire beroepsopleiding volgen. Als je de opleiding bij Ortho Linea & de Medische Basisvakken (CPION/SNRO/PLATO geaccrediteerd met 40 ECT’s) hebt gehaald, kun je lid worden van een beroepsvereniging zoals de MBOG of de NWP.

Orthomoleculaire geneeskunde gaat uit van het verbeteren van klachten of preventie van ziekte door middel van het toedienen van de ‘goede moleculen’ (moleculair) in de juiste, optimale hoeveelheid (ortho) gericht op het individu.

Orthomoleculaire geneeskunde in een notendop
Er is een onmisbare rol weggelegd voor orthomoleculaire geneeskunde voor zowel ziekte als preventie. Orthomoleculaire geneeskunde besteedt aandacht aan het vinden van de oorzaak van de klacht en kijkt naar verstoringen in het gehele lichaam. Dit met één uiteindelijk doel: het lichaam in disbalans op een effectieve manier terugbrengen naar homeostase met behulp van voeding, voedingsstoffen, nutriënten, kruiden en leefstijladviezen.

Onafhankelijk opleidingsinstituut
Ortho Linea is het eerste onafhankelijke opleidingsinstituut in Nederland voor orthomoleculaire- en natuurgeneeskunde. Dit betekent dat het niet is gelieerd aan een orthomoleculair supplementenfirma’s, zoals de meeste andere opleidingscentra in Nederland. Hierdoor zijn we niet gebonden aan producten en kijken we objectief en onbevooroordeeld naar orthomoleculaire stoffen en supplementen.

Ortho Linea is opgericht in 2006 door Jan Blaauw. Jan heeft vanaf 1983 ervaring in de orthomoleculaire- en natuurgeneeskunde en is pionier in het vakgebied. Ortho Linea hecht belang aan een evidence-based benadering. Veel van de lesstof is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken die een orthomoleculaire stof hebben onderzocht in relatie tot toepassing of ziekte.
Naast deze benadering wordt aandacht besteed aan stoffen die empirisch hun waarde hebben laten zien in de praktijk.

Functional medicine en integrale geneeskunde
Ortho Linea werkt met een grote verscheidenheid aan zeer gekwalificeerde docenten en experts (zowel artsen als therapeuten) in hun eigen vakgebied. Orthomoleculaire geneeskunde is gebaseerd op biochemie. Het is academisch gegrond en wordt daarom in toenemende mate gezien als complementair aan reguliere geneeskunde. Wij leiden onze studenten op tot professionals die handelen op basis van de laatste kennis en met een open houding naar het reguliere veld. Bij ons afgestudeerde therapeuten zijn daarom in staat een brug te slaan tussen de complementaire en reguliere geneeskunde. Dit vormt de basis van functional medicine en integrale geneeskunde.

Hiermee is Ortho Linea een opleidingsinstituut dat vooruitstrevend en visionair is in het ontwikkelen en onderzoeken van nieuwe aandachtsgebieden in het orthomoleculaire veld.