28ste editie 1992 - 2019

Freriks Energetisch Management


Terug naar exposantenlijst

Freriks Energetisch Management - Stand 608

Hoe de verschillende energievormen samenwerken

Stef Freriks van Freriks Energetisch Management realiseerde zich als kind dat hij situaties en ervaringen op een bijzondere wijze beleeft. Later wordt deze bijzondere wijze gebruikt om de omgeving waarin mensen en dieren zich bewegen, te begrijpen. Meer en meer kennis wordt opgedaan door het voeren van gesprekken, onderzoek, studie en levenservaring. En dit gebruikt Stef nu in zijn werk.

Door het bezoeken en onderzoeken van woningen en bedrijven is de werking van de verschillende energievormen duidelijk geworden. Via deze bevindingen is Stef in staat energievormen zodanig op elkaar af te stemmen dat deze positief sfeerbepalend zijn. Nieuwe bevindingen en inzichten, aangereikt in uiteenlopende situaties, maken het Stef steeds opnieuw mogelijk bij te dragen aan een oplossingsgerichte (bedrijfs)cultuur.

Vanuit zijn levensstijl, werk- en levenservaring geeft hij inspirerende lezingen waar onderwerpen worden besproken in interactieve sessies. Hij geeft toegankelijke informatie vanuit een overstijgende zienswijze. Minder voor de hand liggende verbanden, zijn voor Stef juist helder en worden door hem uitgedragen.
Met voorbeelden uit het dagelijks leven, laat hij zien hoe energie kan beïnvloeden en tegelijkertijd beïnvloedbaar is. Dit stelt ons in staat om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een betere leef- en werkomgeving.

Lezing Zaal Datum Tijdstip

Hoe reset Stef een mens in één sessie?

Stef Freriks
Wilgenzaal Zaterdag 16 november 2019 13:00 - 13:50

Hoe reset Stef een mens in één sessie?

Stef Freriks
Wilgenzaal Zondag 17 november 2019 13:00 - 13:50