30ste editie 1992 - 2023

Dianetics NederlandDianetics Nederland - Stand 528

Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand

Dianetics is een methodologie die ongewenste sensaties, emoties, onverklaarbare angsten en psychosomatische ziekten (ziekten veroorzaakt of verergerd door mentale stress) kan helpen verlichten. Het verstand is in wezen een communicatie- en controlesysteem tussen de persoon en zijn omgeving. Het bestaat uit mentale beeldplaatjes, die opnamen zijn van ervaringen uit het verleden. Het individu gebruikt zijn verstand om problemen te stellen en op te lossen die verband houden met het voortbestaan en om inspanningen te richten in overeenstemming met deze oplossingen.

De bron van elke negatieve emotie, houding of gevoel wordt volledig onthuld in Dianetics. De oorzaken van verdriet of verlies van een persoon liggen begraven in zijn reactieve verstand dat in staat is om de persoon te beïnvloeden en te beheersen. De technologie van Dianetics leidt een persoon door zijn of haar reactieve verstand om de feitelijke bron van de verbijstering te vinden en permanent uit te wissen. Met de oorzaak van de ontsteltenis opgelost, is de persoon weer in staat om een gelukkig en gezond leven te leiden.

Ron Hubbard is de grondlegger van de Dianetics en Scientology technologie. De Dianetics technologie zal je meenemen als een reis door je verstand en de ontdekking van je ware vermogens. Je zult erachter komen hoe het reactieve verstand je leven beïnvloed. Door de Dianetics technologie toe te passen kun je van je reactieve verstand afkomen.

Tijdens de beurs wordt uitleg gegeven aan de Dianetics technologie, het boek van L. Ron Hubbard kan gekocht worden alsmede DVD’s en bezoekers worden uitgenodigd voor een gratis stress-test.