31ste editie 1992 - 2024

AromasseursAromasseurs - Stand nr. volgt

Handmassages tegen eenzaamheid

Sinds 2018 is er bij Chi Natural Life begonnen met het project: Aromasseurs, Doing Good!
Het doel van dit initiatief is het tegengaan van eenzaamheid door professionals in de zorg via het geven van handmassages.
Vanuit de stichting die daarvoor opgericht is, worden nieuwe Aromasseurs geworven. Deze professionals doneren hun tijd en aandacht en Chi Natural Life doneert de oliën, organisatie en coördinatie van het project. En zo wordt een bijdrage geleverd aan het oplossen van een groot maatschappelijk probleem doordat mensen gewoonweg heel blij zijn met aandacht en contact.

Er zijn inmiddels verschillende teams van Aromasseurs door heel Nederland die handmassages geven en ondertussen zijn er tegen de 25.000 handmassages gegeven.

De kracht van aanraking
De huid is ons grootste orgaan en dus ons meest omvangrijke zintuig. Lichamelijk contact behoort tot onze primaire levensbehoeften. Aanraking is fundamenteel voor de kwaliteit van het leven. Eenzame mensen ervaren dit nooit of nauwelijks meer met als gevolg dat veel mensen zich nog eenzamer voelen. Massage is een doeltreffende manier om zowel de psychische als lichamelijke gezondheid te bevorderen. Daarnaast is een handmassage een laagdrempelige manier van aanraken én van contact maken.

Info over aanmelden als professioneel masseur: klik hier