31ste editie 1992 - 2024

Academie voor GeesteswetenschappenAcademie voor Geesteswetenschappen - Stand nr. volgt

Opleidingen op het snijvlak van wetenschap, zingeving en spiritualiteit

De Academie verzorgt (beroeps)onderwijs op post-hbo-niveau op het gebied van zingeving, spiritualiteit en (complementaire) geestelijke gezondheidszorg. De nadruk ligt op de wisselwerking tussen het spiritueel/metafysische en het rationeel/praktische. Er wordt veel aandacht besteed aan de zelfontwikkeling en innerlijke groei van onze studenten.

Met een combinatie van colleges, studie, toetsing, reflectie en vaardigheidstrainingen worden handvatten geboden om de spirituele dimensie in het persoonlijke leven en werk te integreren, door o.a.:

  • Het hele palet van de menselijke ervaring serieus te nemen, inclusief bijzondere ervaringen zoals uittredingen, helderziendheid en bijna-doodervaringen;
  • Deze even respectvol als diepgaand te onderzoeken en (kritisch) te bevragen;
  • Hiervoor te rade te gaan bij zowel wetenschappelijke inzichten uit diverse vakgebieden (waaronder psychologie, filosofie, ethiek en natuurkunde) als bij religieuze mystieke, gnostieke en esoterische invalshoeken.

Plek van verbinding & zingeving
Op de Academie verkennen docenten en studenten gezamenlijk de grenzen van het transcendente en het wetenschappelijke. We gaan op zoek naar praktische en rationele handvatten om deze kennis bespreekbaar, werkbaar en toetsbaar te maken. Hiermee wil de Academie bijdragen aan de vorming van de hedendaagse maatschappelijke referentiekaders voor zingeving – in het dagelijks leven en in de beroepspraktijk.

Onze opleidingen
Energetisch Therapeut | Geestelijk Begeleider | Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleider | Spiritualiteit & Zingeving.