31ste editie 1992 - 2024

AntropodynamicaAntropodynamica - Stand 500

Doorbraak op het gebied van psychologische en spirituele begeleiding

Academie Antropodynamica o.l.v. Michel Kok en Gerard Röling. Zij doceren Diagnostische Handanalyse en Transpersoonlijke Therapie gebaseerd op Vedische Handanalyse en Westerse filosofische, spirituele en therapeutische inzichten. Het systeem Antropodynamica betekent een doorbraak op het gebied van psychologische en spirituele begeleiding en healing van de mens. De kerngedachte van dit systeem is dat al het lijden veroorzaakt wordt door onwetendheid (AVIDYA). Elk kenmerk in de hand is het gevolg van een ervaring waarvan de bedoeling het verwerven van inzicht was. Deze kenmerken tonen of de mens groeibevorderende inzichten heeft verworven of gereageerd heeft met groeibeperkende, lijden veroorzakende impulsen.

Diagnostische Handanalyse brengt verborgen impulsen van het karakter in het licht van het bewustzijn en geeft tevens een weg van transformatie en healing. Daarnaast begeleiden wij mensen met dyslexie volgens methode Antropodynamica. Hierbij werken we met de echte oorzaak van dyslexie. De therapeut zoekt met de cliënt de plek in het hoofd waar de cliënt het woord bewust wordt. Dit noemen wij de leesplek. Daarna brengt de therapeut samen met de cliënt de leesplek naar de juiste plaats in het hoofd. Zie ook www.antropodynamica.nl.