29ste editie 1992 - 2021

Corona en beurs

Deelnemer » Corona en beurs

Veilig, verantwoord en een gastvrije Internationaal Therapeut

Het organiseren van en deelnemen aan evenementen tijdens de corona-situatie is niet meer vanzelfsprekend. Vorig jaar (2020) hebben we helaas Internationaal Therapeut moeten cancelen, even als zovele andere organisatoren van beurzen en festivals die hun evenementen geen doorgang konden laten vinden.

De evenementenbranche is fors getroffen en corona heeft ook nog in 2021 verstrekkende gevolgen hoe evenementen georganiseerd worden in het model van maatregelen. Uiteraard zijn er perspectieven voldoende om een evenement professioneel voor te bereiden.
Er zijn weliswaar veel online-initiatieven, maar een fysieke beurs met de juiste inhoud is bedoeld om elkaar weer te ontmoeten: en die behoefte is sterk aanwezig, zo hebben we gemerkt aan vele reacties die wij ontvangen hebben. Immers “niets doen en niets van je laten horen” is geen optie. Deelnemers aan Internationaal Therapeut moeten weer zichtbaar en vindbaar worden.

De tijd van voorbereidingen van middelgrote en grote evenementen is ongeveer 8 tot 10 maanden. Dat betekent in het geval van Internationaal Therapeut dat we in de maand maart gestart zijn, omdat de beurs midden november plaatsvindt.

Als organisatie zijn we bezig geweest met aanpassingen aan het presentatieconcept om deelnemers en bezoekers veilig en gastvrij te ontvangen binnen alle geldende richtlijnen en maatregelen vanaf het moment dat evenementen weer toegestaan zijn.
In de loop van het jaar – op weg dus naar november 2021 – houden we de ontwikkelingen scherp in de gaten en kunnen we protocollen op gebied van veiligheid en gezondheid gemakkelijk aanpassen, ook in het geval van mogelijke versoepelingen.

Veiligheidsmaatregelen

1,5 mtr

Meer ruimte

De indelingen van gangpaden en stands op de beurs zijn erop gericht dat op de gehele beursvloer een afstand van anderhalve meter aangehouden kan worden, zonder elkaar op een ingewikkelde manier bewust te ontwijken. Dit geeft rust en ruimte om in een ontspannen sfeer kennis te nemen van de deelnemers en hun producten en diensten en uiteraard om een gesprek aan te gaan.

registratie

Registratie

De meeste bezoekers van Internationaal Therapeut zijn de laatste jaren er al aan gewend om zich vooraf te laten registreren met het online aanvragen van bezoekerskaarten. Deze registratieprocedure wordt dit jaar verder doorgevoerd om een eventuele noodzakelijke check op de gezondheidsstatus uit te kunnen voeren. Spontaan bezoek wordt toegestaan, maar bij binnenkomst moeten bezoekers zich dan alsnog laten registeren en medewerking verlenen aan een mogelijke gezondheidscheck.

tijdvakken

Optie tijdsblokken

In Expo Houten, waar Internationaal Therapeut gehouden wordt en de manier waarop de beurs ingedeeld is, behoeven we niet te paniekeren dat er teveel bezoekers op één moment aanwezig zijn. Bij de online registratie van bezoekers wordt gevraagd op welke dag (zaterdag 20 of zondag 21 november of beide dagen) men wil komen met een tijdsindicatie. Dit wordt gemonitord en als blijkt dat er mogelijk teveel bezoekers op hetzelfde moment naar de beurs komen, dan gebruiken we de optie om een alternatieve bezoektijd voor te stellen.

1 richting

Eenrichtingsverkeer

Alle gangpaden zijn zo ingericht dat ze bestaan uit twee van elkaar gescheiden éénrichtingspaden. Dit maakt het voor de bezoeker mogelijk om op de beurs te wandelen zonder tegenliggers. We werken bewust niet met verplichte routings, zodat de bezoeker de gelegenheid krijgt zich toch vrij te bewegen. Want als je van route wilt veranderen, kun je het overstappad nemen om van de ene richting over te gaan naar de andere.

check

Check gezondheid

Het kan zijn dat wij als organisatie verplicht zijn een gezondheidscheck toe te passen bij bezoekers. Dat betekent dat geregistreerde bezoekers een aantal dagen voordat de beurs plaatsvindt, een e-mail krijgen met het verzoek een paar vragen te beantwoorden. Na invulling hiervan en accordering krijgt de bezoeker een OK-bewijs. Data van deze controle worden niet opgeslagen of anderszins geregistreerd vanwege de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG).

check

Wat weten we niet momenteel?

Er is een aantal dingen die we niet weten op dit moment zoals wat straks de voorschriften zijn vanuit het kabinet om bezoekers op beurzen welkom te heten. Deze eventueel te nemen maatregelen kunnen betrekking hebben op de volgende punten: mondkapjesverplichting, vaccinatiebewijs, negatieve PCR-test, temperatuurcheck.
In aanloop naar de beurs houden wij alle maatregelen scherp in de gaten en houden onze bezoekers en deelnemers hiervan op de hoogte. Wij zullen zonodig ons beleid en protocollen aanpassen aan de dan geldende normen teneinde alles soepel te laten verlopen en de veiligheid voor iedereen te waarborgen.

check

Overige maatregelen RIVM?

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een aantal algemene maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Wij blijven voorlopig afhankelijk hiervan en verzoeken bezoekers zich te houden aan deze richtlijnen. Komen er wijzigingen, dan passen we de protocollen aan.

afstand

Afstand houden

Probeer tijdens het bezoek aan de beurs om 1,5 meter afstand te houden met andere bezoekers van Internationaal Therapeut.

home

Bij klachten, blijf thuis

Is er sprake van symptomen van verkoudheid, koorts of benauwdheid, blijf dan thuis.

hygiene

Hygiëne

In Expo Houten staan op diverse locaties desfinfectiepalen. U kunt daar zoveel u wilt gebruik van maken. Verder werkt de horeca zo veel mogelijk met disposables en ook de buitenluchtventilatie in Expo Houten is optimaal gemaakt.

contact

Fysiek contact

Vermijd zoveel mogelijk fysiek contact. Schud dus geen handen en knuffel of omhels niet.

groep

Groepsvorming

Probeer groepsvorming te voorkomen, dus ga niet bij elkaar staan of zitten in een grotere groep.