30ste editie 1992 - 2023

TS Health Products

Deelnemer » Lezingen en Workshops » TS Health Products

TS Health Products

Slaap en Schüsslerzouten

Zaal Datum Tijdstip
Iepenzaal Zaterdag 18 november 2023 14:00 - 14:50
Iepenzaal Zondag 19 november 2023 14:00 - 14:50

Slaap en Schüsslerzouten

We zien vaak bij ongemakken en klachten rondom het slapen ook verstoringen in andere lichaamsgebieden en/of functies, bijv. (mentale) weerbaarheid. Het gericht inzetten van de Schüssler zouten kan zowel fysieke ondersteuning als mentaal inzicht brengen in de wisselwerking van dit proces. In deze lezing gaan we kijken welke celzoutwerkgebieden betrokken kunnen zijn en hoe je die kunt herkennen voor gerichte ondersteuning.

De lezing zal verzorgd worden door Lysbeth Mulder Rouhof vanuit het Instituut voor Celzouttherapie (IvC). Het Instituut voor Celzouttherapie ontwikkelt HBO, conform Nederlandstalig lesmateriaal en nascholingen in de Celzouttherapie van Dr. Schüssler. De docenten in het Instituut voor Celzouttherapie hebben daarnaast ieder een eigen praktijk voor advisering en toepassing van de Celzouttherapie bij fysieke klachtenbeelden, levensvragen en begeleiding van bewustwordingsprocessen.

Over de spreker: Lysbeth Mulder Rouhof

Lysbeth Mulder Rouhof werkt sinds 2002 met celzouten om genezing, groei en transformatie te begeleiden. Het Instituut voor Celzouttherapie (IvC) is opgericht in 2006. Met heel veel plezier geven Lysbeth Mulder Rouhof en Jeanneke de Meij hierin een professioneel platform aan de Celzouten en de Celzouttherapie, geïnspireerd door studie van de originele uitganspunten van Dr. Schüssler én de ontwikkeling en inzichten in de huidige wetenschap. En ook de internationale samenwerking met o.a. Margit Müller Frahling Duitsland én vragen / ontdekkingen van deelnemers aan workshops en trainingen voor therapeuten.