31ste editie 1992 - 2024

Historie

Bezoeker » Historie

Internationaal Therapeut 1992 – 2024 – 31ste editie

Internationaal Therapeut bestaat al weer 31 jaar als platform om organisaties en bedrijven jaarlijks een podium te geven om hun inzet en kennis van “natuurlijke gezondheid” te presenteren. Natuurlijke gezondheid is een natuurlijke praktische benadering van de geneeskunde die veel verder kijkt dan strikte afgesproken wetenschappelijke regels. Natuurlijke gezondheid gaat over natuurlijke genezing, therapieën van preventie en een gezonde levensstijl.

In 31 jaar Internationaal Therapeut zien we een stabiele ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak van de holistische gezondheid: op zoek naar oorzaken van de ziekte en het stimuleren en ondersteunen van de eigen verantwoordelijkheid voor een gezond en evenwichtig leven.

De rol van bewustzijn

Veel betrokken organisaties en ook het bedrijfsleven blijven zoeken naar innovatieve en effectieve manieren om zoveel mogelijk opties naar gezondheid uit te breiden. Ook het opleidingsveld is duidelijk bezig met het verbeteren van cursussen en opleidingen van artsen en therapeuten die bezig zijn of willen gaan met de integratieve gezondheidszorg. Aandacht hierbij wordt steeds meer geschonken aan de rol van het bewustzijn, overtuigingen en emoties in dienst van het onderhoud ten behoeve van een optimale gezondheid.

Laten zien van ontwikkelingen

De algemene doelstelling die Internationaal Therapeut nastreeft, is het laten zien van ontwikkelingen van inzichten in de complementaire gezondheidszorg. Een podium aanbieden van voorlichting en verhoging van de integratie en het tot explicatie brengen van de body-mind-spirit aanpak. Het vergelijken van de voordelen van de behandeling van de hele persoon door het herstel van het evenwicht en de versterking van het individuele genezende vermogen in plaats van zich uitsluitend te richten op de ziekte of de ziekte van de patiëntenzorg te verbeteren.

Wisselwerking

De mens is een geestelijk energetisch wezen met een fysiek lichaam. Gezondheid en welzijn worden bepaald door de directe wisselwerking tussen lichaam, geest en de leefomgeving. Iedereen heeft het recht van vrije keuze voor een eigen levensstijl en levensbeschouwing en dus ook een vrije keuze voor de soort van gezondheidszorg. Het streven is dat de samenleving en opleidingen zich meer gaan richten op het ondersteunen en ontwikkelen van de mogelijkheden op diverse gebieden in plaats van eenzijdige kennisverwerving en louter rationele ontwikkeling.

Holistische visie

Internationaal Therapeut staat voor een genees- en heelkunde vanuit een holistische visie op de mens. Er wordt uitgegaan dat lichamelijke, psychische, sociale en milieuaspecten elkaar wederkerig beïnvloeden. Door te kijken naar de mens als geheel binnen zijn omgeving, wordt gewerkt aan gezondheid van lichaam en geest. Goede voeding, een zuiver milieu, innerlijke en uiterlijke harmonie, een schone leefomgeving, rust en tevredenheid zijn essentiële aspecten die de gezondheid ondersteunen.

Positieve aandacht

Complementaire gezondheidszorg zou gemakkelijk in het basispakket van de ziektekostenverzekering opgenomen kunnen worden, echter professionalisering van alternatieve gezondheidszorg is een voorwaarde voor deze erkenning. Gezien de belangrijke bijdrage van alternatieve geneeswijzen voor veel patiënten is het wenselijk een faculteit alternatieve genees- en behandelwijzen te creëren, ook om het reguliere medisch veld bij te scholen over andere werkwijzen. Gezien de grote interesse en waardering bij een groot deel van de bevolking voor deze diagnose- en heelmethoden dient ook vanuit wetenschappelijke hoek hiervoor positieve aandacht te komen, aansluitend op de andere insteek van deze methodieken.

Internationaal Therapeut door de jaren heen: