28ste editie 1992 - 2019

Tasso Instituut

Deelnemer » Lezingen en Workshops » Tasso Instituut

Tasso Instituut

Regressie- en reïncarnatietherapie: vroeger en nu

Zaal Datum Tijdstip
Wilgenzaal Zaterdag 17 november 2018 11:00 - 11:50

Regressie- en reïncarnatietherapie: vroeger en nu

In de jaren ’80 begonnen de eerste trainingen regressie- en reïncarnatietherapie in Nederland. Sindsdien heeft het vak een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Tegenwoordig spreken wij van Transpersoonlijke Regressietherapie om het brede spectrum waar we bij Tasso Instituut mee werken beter te omschrijven.

In transpersoonlijke coaching en therapie werken wij met verrassende, effectieve en bovenal praktische methoden om persoonlijke en zakelijke problemen in kaart te brengen en – voor zover menselijkerwijs mogelijk – uit de weg te ruimen.

Met regressietherapie gaan we op zoek naar de oorzaak van een klacht, probleem of vastgeroeste overtuiging. Je gaat terug naar de bron om daar de oude wond te helen.

Deze therapie biedt vaak snelle en verbluffende resultaten bij psychische en psychosomatische klachten. Het is een geweldige methode om oude trauma’s te helen, maar ook om je persoonlijk en spiritueel te ontwikkelen. We werken onder meer met trauma’s uit het huidige leven, familie-energie en vorige levens.

Effectief en diepgaand
Als die methoden zo effectief zijn, waarom gebruikt dan niet iedereen ze? Omdat ze betrekkelijk nieuw zijn. Maar vooral omdat ze buiten de gebruikelijke kaders gaan.

In ons is meer dan wij op het eerste gezicht kennen en beseffen. Dat geldt ook voor verhoudingen, voor hele groepen en hele organisaties, getuige de bijna wonderlijke uitkomsten van opstellingen of het nu om individuen, families of organisaties gaat.

In psychologische benaderingen als Gestalt therapie en Voice Dialogue blijkt dat ook. Zo een psychologische sessie blijkt, net als opstellingen, de feitelijke situatie diepgaand te kunnen beïnvloeden. Problemen, relaties, situaties die zo verkend worden, blijken te veranderen – te verbeteren – nog voordat de cliënt enige actie heeft ondernomen.

Of het nu gaat om persoonlijke of zakelijke gezondheid, welslagen en ontwikkeling, er is veel mogelijk.

Tasso Instituut
Tasso Instituut heeft ruim dertig jaar ervaring met het opleiden van gedegen therapeuten. Ook bieden we lezingen en workshops op het gebied van (trans)persoonlijke ontwikkeling en coaching.

Wij staan open voor de ongrijpbare aspecten van het menselijk leven. Veel mensen spreken van het spirituele. Maar wij blijven toetsen aan feitelijke, praktische resultaten. Wij zijn pragmatisch en we blijven ondanks alle openheid ook kritisch.

Nog steeds staan de ontwikkelingen op het gebied van regressietherapie niet stil. Tasso Instituut is één van de voorlopers hierin en staat hier internationaal om bekend.

Wil je meer weten? Kom langs bij onze stand (hal 2, stand 434) of kijk eens op www.tasso.nl.

Over de spreker: Hans ten Dam

Hans ten Dam is oprichter van het Tasso Instituut en grondlegger van de regressietherapie in Nederland. Hij studeerde psychologie en opvoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam en heeft een 40-jarige ervaring als management consultant. Hij schreef Reïncarnatie: Denkbeelden en Ervaringen en Catharsis, Integratie en Transformatie, vertaald in Engels, Duits, Turks, Portugees en Roemeens. Hij doceert aan opleidingen in vele landen: Duitsland, Portugal, Brazilië, India, Dubai, Kenia, de Filipijnen en Japan. Hongkong en Singapore staan op het programma.

Hij was initiatiefnemer van de World Congresses for Regression Therapy (regressioncongress.org) en een van de oprichters van de European Association for Regression Therapy (earth-association.org). Hij is gecertificeerd door de International Board of Regression Therapy (ibrt.org), waar hij lid is van de Advisory Board.