29ste editie 1992 - 2020

Voeding

Deelnemer » Voedingsonderwijs in opleiding geneeskunde te beperkt

Voedingsonderwijs in opleiding geneeskunde te beperkt

Hoewel gezonde voeding veel mogelijkheden biedt voor preventie en herstel van (chronische) ziekte, is er nog steeds te weinig ruimte voor vrijgemaakt in het onderwijscurriculum van geneeskundestudenten. Hierdoor worden de studenten geneeskunde onvoldoende in staat gesteld de ruime mogelijkheden die gezonde voeding biedt voor herstel van gezondheid optimaal te benutten. Dit schrijft prof. Gert Jan […]

Lees meer

Voeding en psychische gezondheid gedurende de levensloop

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit in Heerlen werkten aan een uitgebreide kennissynthese over de relatie tussen voeding en psychische aandoeningen gedurende de levensloop. Het rapport hiervan is nu verschenen. De kennissynthese is gebaseerd op een systematisch onderzoek van de wetenschappelijke literatuur naar de relatie tussen voeding en psychische aandoeningen in het […]

Lees meer

Gecombineerde Leefstijlinterventie niet voldoende bij obesitas

Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI) zijn ontwikkeld om leefstijlgerelateerde aandoeningen door overgewicht, zoals hart- en vaatziekten en diabetes, te voorkomen of behandelen. De GLI omvat aanpassingen in het voedingspatroon van de deelnemer, terwijl tegelijkertijd lichaamsbeweging wordt gestimuleerd. De gewichtsafname van deelnemers met overgewicht is echter niet altijd significant groter bij een GLI dan bij een normale behandeling, […]

Lees meer

Casestudy: succesvolle leefstijlinterventie bij patiënt met psychische aandoeningen

Om zich goed voor te bereiden op een mogelijke zwangerschap wilde een 38-jarige vrouw graag haar medicatie van ondermeer slaapmiddelen en antidepressiva afbouwen. Zij nam deze medicatie omdat ze al bijna 21 jaar last had van angststoornissen, zware depressies en een posttraumatisch stresssyndroom. In eerste instantie verliep de afbouw van de medicatie niet succesvol. Gedurende haar zwangerschap nam zij daarom […]

Lees meer

‘Functional Medicine’ versterkt levenskwaliteit

In ‘functional medicine’, oftewel de functionele geneeskunde, wordt bepaald hoe en waarom ziekte optreedt. Het zorgmodel in de functionele geneeskunde is een geïndividualiseerde, patiëntgerichte, op wetenschap gebaseerde aanpak die patiënten en beoefenaren in staat stelt samen te werken om de onderliggende oorzaken van ziekte aan te pakken en optimaal welzijn te bevorderen. Het vereist een gedetailleerd inzicht in de genetische, […]

Lees meer