29ste editie 1992 - 2021

Vermoeidheid

Deelnemer » Leefstijlbehandeling voor reuma

Leefstijlbehandeling voor reuma

In Nederland is er nog te weinig aandacht voor leefstijlprogramma’s voor chronisch zieken, terwijl internationaal steeds meer duidelijk wordt dat een leefstijlaanpassing een positief effect kan hebben op de ziektelast van verschillende aandoeningen. ReumaNederland is ervan overtuigd dat een gezonde leefstijl ook helpt voor mensen met reuma en werkt daarom samen met Voeding Leeft aan […]

Lees meer

Qigong beoefening gunstig bij het chronisch vermoeidheidssyndroom

Qigong is een systeem van oefeningen op het gebied van beweging, ademhaling, concentratie en meditatie. Letterlijk betekent het ‘het eigen maken van de Qi’ en hierdoor kun je je levensenergie in beweging zetten. Het is ontspanning bij inspanning en het is daarom een meditatie in de beweging. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen met het […]

Lees meer

Tai chi van nut bij fibromyalgie

Bij fibromyalgie staan wijdverbreide pijn, pijngevoeligheid, vermoeidheid en concentratieproblemen op de voorgrond. Aerobe training is een fundamenteel onderdeel van de standaardbehandeling bij fibromyalgie en de meest voorgeschreven niet-medicamenteuze aanpak ervan. Bevindingen uit een nieuwe Amerikaanse studie van de Universiteit van Tufts en Brown suggereren echter dat tai chi een andere, mogelijk betere, therapeutische optie zou […]

Lees meer