29ste editie 1992 - 2021

Muziek

Deelnemer » Muziektherapie bij psychische problematiek

Muziektherapie bij psychische problematiek

Muziektherapie is één van de niet-farmacologische complementaire behandelopties bij gedragsstoornissen en psychiatrische problematiek. Improviseren, muziek maken en ernaar luisteren, kan een positieve invloed hebben op emoties en stemming. Witusik en Pietras hebben door middel van systematisch literatuuronderzoek bekeken bij welke psychische problematiek muziektherapie als aanvulling op reguliere therapie zinvol kan zijn. Op basis van zes […]

Lees meer

Congres Evidence Based Supportive Oncology

Onlangs werd het symposium Evidence Based Supportive Oncology gehouden, georganiseerd vanuit het Radboud MC. Het doel was kennis te verspreiden over het bestendigen van de verbinding tussen behandelaar en de patiënt in oncologische consulten, door in de communicatie tussen arts en patiënt ruimte te maken voor de verbinding en aandacht te geven aan de patiënt […]

Lees meer

Natuurlijke behandelopties voor angst en onrust bij dementie

Angst en onrust bij mensen met dementie is een grote zorg. Het is zo belangrijk de demente oudere een veilig gevoel te kunnen geven. En het is voor zorgverleners (personeel en mantelzorgers) een enorme opluchting als angst en onrust bij dementie verminderen door bepaalde behandelingen. Je kunt immers wat doen om de cliënt te helpen, […]

Lees meer

Massage en muziek dempen angst bij brandwondverzorging

Ziekenhuispatiënten met brandwonden zien veelal op tegen de noodzakelijke maar pijnlijke verzorging van hun wonden. Onderzoekers van de Universiteit van Teheran onderzochten of muziektherapie en/of massage van niet-aangedane delen, voorafgaand aan de wondverzorging, voor meer ontspanning en minder last van anticipatie-angst voor de behandeling kon zorgen. In een gerandomiseerde gecontroleerde klinische studie werden 240 brandwondpatiënten […]

Lees meer