29ste editie 1992 - 2022

Voedingsgeneeskunde


Voedingsgeneeskunde is meer dan alleen een tijdschrift

Het onafhankelijke vaktijdschrift Voedingsgeneeskunde is een uitgave van Media Medica. Voedingsgeneeskunde verschijnt zes keer per jaar en heeft twee basiscomponenten:

  • Wetenschappelijk onderbouwde signalering en beschrijving van niet-reguliere vormen van diagnostiek en therapie.
  • Bevordering van de integratie van niet-reguliere benaderingswijzen in de geldende gezondheidszorg.

Voedingsgeneeskunde geeft uitdrukkelijk redactioneel gewicht aan de nutritionele geneeskunde, de fytotherapie en andere natuurgeneeskundige benaderingswijzen.

Voedingsgeneeskunde beoogt wetenschappelijke informatie te verstrekken over de meerwaarde van combinatietherapie├źn: reguliere geneeskunde in combinatie met therapievormen die (nog) niet gangbaar toegepast worden of omgekeerd.

Voedingsgeneeskunde is meer dan alleen een tijdschrift. Zo wil Voedingsgeneeskunde in de toekomst meer seminars en workshops organiseren. Dat is in onze ogen de manier om mensen te binden en te inspireren.